Alle Careaz locaties rookvrij!

Geplaatst op 23 februari 2024

Careaz wordt per 1 maart 2024 een rookvrije zorgorganisatie. Hierbij sluiten wij aan bij het nationaal preventieakkoord van de overheid, waarin is vastgelegd dat er actief wordt toegewerkt naar een rookvrije zorg in 2030. Roken binnen alle zorglocaties is in Nederland dan niet meer toegestaan.

Hoe geeft Careaz invulling aan het rookbeleid?
Of u wel of niet rookt, is een keuze die u zelf maakt. De keuze waar u rookt, is dan niet helemaal vrij meer. Per 1 maart mag er dan niet meer binnen de locaties worden gerookt en op het terrein alleen nog op de daarvoor aangewezen plekken. Dit geldt voor alle rookwaar, dus ook de e-sigaret.

Careaz faciliteert een rookplek. Men dient hier zelf op eigen gelegenheid te komen en dit is voor eigen verantwoordelijkheid.

Waarom deze stap?
Gezondheid, vitaliteit en duurzaamheid zijn voor ons belangrijke speerpunten. Hierbij hoort het uitdragen van én verantwoordelijkheid nemen voor een gezonde levenshouding. We creëren voor bewoners een gezonde leefomgeving, zonder overlast die soms vanuit het roken ontstaat. Daarnaast biedt Careaz medewerkers een prettige en vitale werkomgeving, waarin gezondheid en werkplezier mede centraal staan. Een rookvrije omgeving, binnen de wettelijke kaders, draagt hieraan bij. Het rookbeleid past bij ons als zorgorganisatie, waar bewoners, medewerkers en derden worden beschermd tegen de nadelige gevolgen van roken.

Vragen?
Het nieuwe beleid vraagt om een verandering van gewoontes en gedrag, wat lastig kan zijn. Het is ieders verantwoordelijkheid de naleving en het bespreekbaar maken van het rookbeleid actief te ondersteunen. Wilt u meer weten over het vernieuwde rookbeleid van Careaz? Neem dan contact op met onze collega’s van Careaz Contact via telefoonnummer 088 110 6000. Zij staan u graag persoonlijk te woord!