Alzheimer Trefpunt 26 juni: wat kan een huisarts betekenen?

Geplaatst op 12 juni 2024

Op woensdagavond 26 juni organiseert het Alzheimer Trefpunt Aalten-Oost Gelre–Winterswijk weer een bijeenkomst voor mensen met beginnende vorm van dementie en hun mantelzorgers, hun naasten en andere belangstellenden. Je krijgt er informatie over (omgaan) met dementie en antwoord op je vragen. Er is ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ervaringen en deze avonden zijn daarom ook een ontmoetingsplek voor gezelligheid en sociaal contact.  Deze maand is het thema: ‘wat kan een huisarts betekenen?’.

Vaak zijn huisartsen het eerste aanspreekpunt bij dementie. Wat kunnen ze daarin betekenen? Maar ook: waar liggen de grenzen van huisartsenzorg bij dementie? De huisarts, die je vaak al jaren kent, helpt je op weg bij dementie en kan de diagnose zelf vaststellen of doorverwijzen. Bijvoorbeeld naar een casemanager, trajectbegeleider, praktijkondersteuner, gespecialiseerd wijkverpleegkundige of naar een specialist in het ziekenhuis. Soms wordt een specialist ouderengeneeskunde aan huis ingeschakeld. Voor de behandeling van klachten die samenhangen met de dementie kan je bij je huisarts terecht en ook het ondersteuningsplan voor mantelzorgers is in handen van de huisarts.

Deze avond is Catrien Holland-van de Berg te gast. Zij is sinds 2007 huisarts in Aalten, met ouderengeneeskunde als aandachtspunt. Aangezien er in de Achterhoek veel ouderen zijn, zet ze zich ook in om de kwaliteit van de ouderenzorg goed te houden. Verder is ze medisch adviseur ouderenzorg, hierdoor mag ze meedenken over beleidsmatige vraagstukken rond dit thema. Ze neemt deze avond haar verpleegkundig specialist, Ingrid Beckers, mee naar het Trefpunt. Samen verzorgen zij de avond die in het teken staat van de rol van de huisarts en beantwoorden uw vragen.

Over het Alzheimer Trefpunt in Lichtenvoorde
De afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland organiseert maandelijks een Alzheimer Trefpunt in Lichtenvoorde op de vierde woensdag van de maand. Het Alzheimer Trefpunt is een avond voor en over mensen met dementie en hun naasten. Het is zowel een ontmoetingsplek voor lotgenoten als een informatieve avond voor mantelzorgers en professionals in de zorg. De toegang is gratis, vooraf aanmelden is niet nodig. Iedereen is welkom, ook en vooral mensen die zelf een vorm van dementie hebben.

Wanneer: woensdag 26 juni 2024

Waar: Cultureel Centrum Den Diek, Dijkstraat 30 in Lichtenvoord (Ingang aan zijde Hamalandhal, Van Der Meer De Walcherenstraat 3)

Hoe laat: van 20.00 uur tot 21.30 uur (zaal open vanaf 19.30 uur), aanmelden is niet nodig en toegang is gratis.

Meer informatie op: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland of bel naar Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland: (06) 1351 4411