Belevingstuin voor bewoners van J.W. Andriessen

Geplaatst op 04 oktober 2022

Bewoners van J.W. Andriessen krijgen dit najaar meer mogelijkheden om van het buitenzijn te genieten. Er komt een ware belevingstuin aan de zij- en voorkant van het woonzorgcentrum grenzend aan de Koppeldijk. Stichting Vrienden van Careaz J.W. Andriessen heeft zich, samen met medewerkers van J.W. Andriessen, ingespannen de benodigde sponsoren en donateurs te enthousiasmeren een bedrag hiervoor te schenken. Met succes, want hoewel er nog wel aanvullende gelden nodig zijn, is er inmiddels al voldoende toegezegd om te kunnen starten met de realisatie van de tuin. Aankomende week wordt begonnen met de aanleg ervan.

In de belevingstuin staat, zoals de naam al verraadt, de beleving centraal. Ontspanning in de buitenlucht waarbij de zintuigen als ruiken, horen, zien, voelen en proeven worden geprikkeld en beweging wordt gestimuleerd. Verschillende geuren en kleuren, zon en schaduw, wandelen en even uitrusten op het bankje, even terugtrekken of juist elkaar ontmoeten. Al deze elementen zijn opgenomen in het ontwerp. Een fijne plek om te zijn en bovendien wijst onderzoek uit dat een dergelijke buitenruimte een positief effect kan hebben op de kwaliteit van leven voor mensen met dementie.

Om dit plan te realiseren slaan veel partijen de handen ineen voor de financiering, de uitvoering en het onderhoud; donateurs, sponsoren, samenwerkingspartners, vrijwilligers, familie en buren dragen hun steentje bij. De inspanningen van Stichting Vrienden van Careaz J.W. Andriessen als drijvende kracht achter de werving van fondsen en giften, zijn heel waardevol voor de bewoners van het Borculose woonzorgcentrum. De Stichting zorgt namelijk voor financiële ondersteuning van zaken en activiteiten waarvoor geen subsidie wordt ontvangen van overheidsinstanties. Met als doel de bewoners van J.W. Andriessen iets extra’s te geven dat het wooncomfort en –plezier verhoogt. Zo zorgden zij al eerder voor onder andere comfortabele tuinmeubels op alle terrassen, een jeu de boulebaan en een duofiets.

Om de nieuwe belevingstuin geheel naar wens te kunnen inrichten is nog aanvullende financiering nodig. Donateurs die de bewoners van het woonzorgcentrum ook een warm hart toedragen zijn dan ook van harte welkom zich te melden bij de Stichting Vrienden van Careaz J.W. Andriessen via Anita Oldenhave (e-mail a.oldenhave@careaz.nl /  tel. 088-110 6000).