Corona: update richtlijnen

Geplaatst op 16 juli 2021

Het oplopen van de Covid-besmettingen in Nederland zien we helaas ook bij Careaz terug. Ondanks veelal dubbele vaccinaties zijn er op dit moment meerdere besmettingen bekend onder collega’s en een bewoner en kennen we enkele verdenkingen. We werken met kwetsbare mensen die ook ondanks de hoge vaccinatiegraad een risico blijven lopen. Om die reden hebben we besloten de richtlijnen voor het dragen van een mond-neusmasker aan te scherpen. De overige richtlijnen blijven voor nu ongewijzigd.

Nieuwe richtlijn: mond-neusmasker weer op

  • Medewerkers in de thuiszorg en op de locaties van Careaz dragen vanaf heden een mond-neusmasker tijdens het werk.
  • Ook bezoekers en vrijwilligers dragen vanaf nu weer een mond-neusmasker dat door Careaz ter beschikking wordt gesteld. Deze liggen bij de ingang. Informatie over de nieuwe maatregel leest u ook via een poster op de toegangsdeuren.

Herhaling bestaande richtlijnen

  • Bezoekers en vrijwilligers zijn welkom zo lang de 1,5 meter gehanteerd kan worden.
  • Ook bewoners onderling dienen 1,5 meter afstand te houden (behalve binnen hetzelfde huishouden).
  • Er geldt geen maximum voor groepsgrootte, mits er 1,5 meter afstand kan worden gehouden.
  • Behalve de 1,5-meter-regel blijft een goede handhygiëne de norm.
  • Bij klachten geldt: blijf thuis en laat u testen.

Vragen?

Stel ze dan aan één van onze medewerkers op locatie.

We rekenen graag weer op uw medewerking en begrip!

1920x550 corona panban 291069755