Actuele situatie

Hier leest u de situatie op het gebied van corona en de mogelijkheden en afspraken die gelden. Het meest actuele bericht vindt u altijd direct hieronder.

16 juli | Update

Het oplopen van de Covid-besmettingen in Nederland zien we helaas ook bij Careaz terug. Ondanks veelal dubbele vaccinaties zijn er op dit moment meerdere besmettingen bekend onder collega’s en een bewoner en kennen we enkele verdenkingen.  We werken met kwetsbare mensen die ook ondanks de hoge vaccinatiegraad een risico blijven lopen. Om die reden hebben we besloten de richtlijnen voor het dragen van een mond-neusmasker aan te scherpen. De overige richtlijnen blijven voor nu ongewijzigd.

Nieuwe richtlijn: mond-neusmasker weer op

 • Medewerkers in de thuiszorg en op de locaties van Careaz dragen vanaf heden een mond-neusmasker tijdens het werk.
 • Ook bezoekers en vrijwilligers dragen vanaf nu weer een mond-neusmasker dat door Careaz ter beschikking wordt gesteld. Deze liggen bij de ingang. Informatie over de nieuwe maatregel leest u ook via een poster op de toegangsdeuren.

Herhaling bestaande richtlijnen

 • Bezoekers en vrijwilligers zijn welkom zo lang de 1,5 meter gehanteerd kan worden.
 • Ook bewoners onderling dienen 1,5 meter afstand te houden (behalve binnen hetzelfde huishouden).
 • Er geldt geen maximum voor groepsgrootte, mits er 1,5 meter afstand kan worden gehouden.
 • Behalve de 1,5-meter-regel blijft een goede handhygiëne de norm.
 • Bij klachten geldt: blijf thuis en laat u testen

Vragen?
Stel ze gerust aan een van de medewerkers.

We rekenen graag weer op uw medewerking en begrip!

23 juni | Update

Aankomende zaterdag 26 juni 2021 gaan er flinke versoepelingen gelden in Nederland. In navolging daarvan kunnen we dat ook binnen Careaz doen! De nu nog geldende routekaart vervalt. Verder gelden per 26 juni de volgende versoepelingen:

Mondneusmaskers

De mondneusmaskers mogen af bij alle medewerkers, bezoekers en cliënten. Natuurlijk mag iedereen altijd een mondneusmasker dragen als hij of zij dit zelf prettig vindt. Voor iedereen geldt uiteraard dat hij of zij klachtenvrij moet zijn.

Bezoekers

Bezoekers zijn vanaf 26 juni weer onbeperkt welkom op de afdeling zo lang de 1,5 meter gehanteerd kan worden. Ook bewoners onderling dienen 1,5 meter afstand te houden (behalve binnen hetzelfde huishouden). Er geldt ook geen maximum voor groepsgrootte, mits er 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Het kan zijn dat medewerkers aan bezoekers vragen of zij bijvoorbeeld op het appartement of buiten willen gaan zitten als het te druk wordt. Ook bezoekers aan het rand Café zijn weer van harte welkom!

1,5 meter, handen wassen en testen

Behalve de 1,5-meter-regel blijft een goede handhygiëne de norm. Bij klachten geldt: blijf thuis en laat u testen.

1 juni | Update

Er zijn momenteel geen besmettingen bekend binnen Careaz. Hoewel de situatie in de regio nog ‘zeer ernstig’ is, gaan we landelijk en regionaal de goede kant op! Er komen steeds meer versoepelingen dat betekent dat we ook binnen Careaz kunnen versoepelen.

Bezoekregeling: van 2 naar 4

Vanaf zaterdag 5 juni wordt de bezoekersregeling versoepeld. Vanaf dan mogen er maximaal 4 bezoekers per dag komen, maximaal 2 per keer. Dit is exclusief kinderen tot en met 12 jaar. Bewoners en/of naaste contactpersonen krijgen van ons bericht over deze versoepeling. De routekaart is hierop aangepast. U vindt deze op alle locaties.

26 mei | Update

Er zijn op dit moment geen nieuwe besmettingen bekend bij bewoners of collega’s.

Het kabinet kijkt, nu de besmettingscijfers dalen, voorzichtig naar volgende versoepelingen. Op dit moment zijn er echter nog geen versoepelingen te melden die betrekking hebben op ons werk en onze bewoners en cliënten. De situatie in de regio is nog steeds ‘zeer ernstig’, dus blijft voorlopig code ‘geel’ nog gelden voor al onze locaties en afdelingen.

17 mei | Update

De situatie in onze regio geldt nog steeds als ‘zeer ernstig’. Gelukkig kunnen we melden dat sinds afgelopen week het overgrote deel van onze bewoners is gevaccineerd. Dat betekent dat er overal inmiddels versoepelingen zijn doorgevoerd. Bewoners en naasten zijn hierover geïnformeerd. Heeft u hier vragen over, dan kunt u deze stellen aan onze medewerkers op de betreffende locatie.

10 maart | Update

Op dit moment zijn er binnen Careaz geen gevallen bekend van besmettingen onder bewoners, cliënten of medewerkers. We hopen natuurlijk dat dit zo blijft!

Bezoekersregeling
Afgelopen maandag heeft het kabinet een versoepeling van de bezoekersregeling voor zorginstellingen aangekondigd. Volgens het advies van het OMT is versoepeling mogelijk als alle bewoners twee keer gevaccineerd zijn. Het kabinet heeft dit advies overgenomen.

Binnen Careaz pakken we dit als volgt op: we bekijken per afdeling/woongroep of de vaccinatiegraad hoog genoeg is om de bezoekersregeling te versoepelen van 1 naar 2 bezoekers per persoon per dag. Dit doen we omdat het voor de veiligheid en gezondheid van onze bewoners belangrijk is dat niet alleen zijzelf zijn gevaccineerd, maar dat er ook binnen de afdeling een hoge mate van groepsimmuniteit is. We kiezen er dus voor om niet per locatie maar per afdeling/woongroep te kijken, omdat dit meer ruimte voor versoepeling biedt. Op deze manier volgen we het advies van het OMT en de handreiking voor bezoek die er ligt. Zodra er weer 2 bezoekers op een afdeling mogen komen, tellen ook kinderen onder de 13 jaar mee in dit bezoek. Dus: er mogen 2 volwassenen per bewoner per dag op bezoek komen óf 1 volwassene + 1 kind.

Dit betekent in de praktijk dat het per afdeling verschilt wanneer de bezoekersregeling versoepeld kan worden. Wat dit concreet betekent, wordt met de betreffende bewoners, naasten en medewerkers gecommuniceerd.

2 maart | Update

Er zijn op dit moment geen besmettingen bekend bij zowel bewoners als medewerkers op de diverse Careaz-locaties. Wel zijn er twee gevallen bekend van positief geteste thuiszorgcliënten.

Vaccinatie

Vorige week heeft de tweede vaccinatieronde plaatsgevonden van bewoners binnen Careaz. Bewoners die nu nog niet (twee keer) zijn gevaccineerd, worden in een volgende ronde meegenomen.

Richtlijnen

Dat er langzaam maar zeker steeds meer bewoners en medewerkers van Careaz gevaccineerd zijn, heeft geen gevolgen voor de richtlijnen die worden gehanteerd op de locaties. Ook gevaccineerde personen kunnen nog steeds besmet worden en het virus verspreiden. De regels blijven dus gewoon gelden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de huidige bezoekersregeling en voor de regels omtrent het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Uiteraard gelden verder alle RIVM-richtlijnen ook nog steeds.

Kappers en andere contactberoepen

Vanaf 3 maart mogen de kappers en andere contactberoepen weer aan het werk. Voor bewoners betekent dit dat zij vanaf dan weer gebruik kunnen maken van de salon binnen hun woonzorglocatie of van een thuiskapper. Het bezoek van een kapper ‘in het dorp’ wordt door Careaz sterk afgeraden, net zoals het thuis bezoeken van familieleden of andere relaties.

23 februari | Update

Er zijn op dit moment zowel bij bewoners als bij medewerkers van Careaz geen besmettingen bekend. Wel zijn drie cliënten van de thuiszorg positief getest.

Vaccinaties
In de tweede helft van deze week start de tweede vaccinatieronde voor bewoners van de verschillende locaties van Careaz.

16 februari | Update

Vandaag is bekend geworden dat ook de laatste woongroep op locatie Patronaatshof in Lichtenvoorde uit quarantaine kan. Goed nieuws voor bewoners, familie en medewerkers!

Op dit moment zitten er binnen Careaz geen groepen of afdelingen meer in quarantaine. Het vaccineren van bewoners en medewerkers vindt inmiddels op meerdere plekken plaats, en daarmee kijken we hoopvol vooruit.

10 februari | Update

Inmiddels is het ‘verplichte’ verblijf op één van de twee woongroepen van locatie Patronaatshof in Lichtenvoorde opgeheven. In de loop van de week komt er duidelijkheid of ook de tweede woongroep deze stap kan gaan zetten of dat we de quarantaine daar samen nog wat langer vol moeten houden.

Verder zijn er bij cliënten binnen Careaz geen besmettingen bekend.

3 februari | Update

Ten opzichte van vorige week zijn er geen veranderingen te melden. Locatie Patronaatshof heeft nog altijd te maken met corona en bewoners blijven er op hun eigen woongroep of appartement.

De periode van dit ‘verplichte’ verblijf houdt op deze locatie helaas langer aan omdat het virus soms op een bewoner wordt overgedragen die nog niet eerder besmet was. Dat maakt dat we deze situatie langer met elkaar vol moeten houden. Zodra het verantwoord is, heffen we deze quarantaine uiteraard op. Ondertussen zetten we extra personeel op de locatie in om de bewoners ook extra aandacht te kunnen geven. Familieleden informeren we continu over de voortgang.

Verder zijn er binnen Careaz geen besmettingen bekend.

27 januari | Update

Twee woongroepen van locatie Patronaatshof hebben nog altijd te maken met corona. Familieleden zijn geïnformeerd over de aangepaste bezoekregeling voor deze bewoners die nog zolang als nodig is op hun eigen woongroep of hun eigen appartement verblijven.

Op alle overige woonzorglocaties in Lichtenvoorde, Borculo en Dinxperlo en binnen de thuiszorg en dagzorg zijn geen verdere besmettingen bekend.

Vaccinatie

Het is daarnaast fijn om te kunnen laten weten dat we vandaag op diverse woonlocaties startten met het vaccineren van de eerste bewoners.

Bezoekmogelijkheden locaties Careaz – kinderen jonger dan 13

Het is als familie mogelijk om bewoners van locaties van Careaz te bezoeken. Na zorgvuldige afweging – en in overleg met de Centrale Cliëntenraad – kan vanaf nu één persoon eenmaal per dag op bezoek komen waarbij maximaal één kind jonger dan 13 jaar mee mag.

Hiermee willen we recht doen aan ieders behoefte om (klein-)kinderen en opa’s en oma’s te zien en tegelijkertijd de 1,5 meter regel kunnen waarborgen gezien de beschikbare ruimte in alle appartementen.

Samen

We doen en blijven alles doen om het virus op onze locaties te voorkomen. Daarin blijven we de richtlijnen van het RIVM volgen. We leven de regels na en vragen met klem van iedere bezoeker om dit ook te blijven doen. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Controle over het virus krijgen we alleen als iedereen zich aan de basisregels houdt:

 • Blijf thuis bij klachten en laat u testen.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen en vermijd drukte.
 • Was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog.

21 januari | Update

ACTUELE SITUATIE

Bij Careaz is corona op dit moment actueel bij locatie Patronaatshof in Lichtenvoorde. Twee woongroepen blijven hier tot nader bericht nog gesloten voor bezoekers. Ook nu blijven de bewoners nog zolang als nodig is op hun eigen woongroep of hun eigen appartement. Met inzet van alle betrokkenen – bewoners, naaste familie en collega’s vanuit andere teams – proberen we de impact op het dagelijkse leven zo klein mogelijk te houden.

Op alle overige woonzorglocaties in Lichtenvoorde, Borculo en Dinxperlo en binnen de thuiszorg en dagzorg zijn geen verdere besmettingen bekend.

GEVOLGEN VAN NIEUWE LANDELIJKE MAATREGELEN

De nieuwe besluiten van de regering betekenen het volgende voor onze locaties:

Bezoekmogelijkheden locaties Careaz

Het is als familie mogelijk om bewoners van locaties van Careaz te bezoeken. Hierbij geldt een maximum van één persoon per dag, inclusief kinderen jonger dan 13 jaar. De bezoeker draagt hierbij een door ons verstrekt mondneusmasker en verblijft op het appartement van de bewoner.

Avondklok

Vanaf zaterdag 23 januari moet de bezoeker ’s avonds op tijd vertrekken in verband met de avondklok van 21:00 uur. Op dat tijdstip sluiten wij onze voordeur.

De overige maatregelen blijven gelden:

Geen versnaperingen op appartement

Gedurende de totale lockdown is het niet toegestaan om op het eigen appartement samen wat te drinken en/of een kleine versnapering te eten. Juist omdat we weten dat het risico op besmettingen op dit soort momenten hoog is.

Naar buiten

Het blijft mogelijk om, met een door ons verstrekt mondneusmasker, met bewoners te gaan wandelen en/of de duofiets te gebruiken. Daarbij doen we een dringend beroep op familie en naasten om bewoners niet op te halen voor een bezoek bij hen thuis aangezien de meest besmettingen in privésituaties ontstaan.

Vrijwilligers

Alleen daar waar noodzakelijk in het kader van het bevorderen van het welzijn van bewoners, zijn vrijwilligers op de diverse locaties welkom.

Controle over het virus krijgen we alleen als iedereen zich aan de basisregels houdt:

 • Blijf thuis bij klachten en laat u testen.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen en vermijd drukte.
 • Was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog.

14 januari | Update

Twee woongroepen van locatie Patronaatshof in Lichtenvoorde zijn voorlopig gesloten voor bezoekers. Dit naar aanleiding van een aantal positieve testen onder bewoners en medewerkers. 

Een aantal andere bewoners en medewerkers met klachten wachten op dit moment op hun testuitslag. Alle bewoners worden nu uit voorzorg beschermd verzorgd en blijven zolang als nodig is op hun eigen woongroep en – als dat haalbaar is – op hun eigen appartement. Uit voorzorg worden daarnaast alle medewerkers van beide teams preventief getest. Zodra uitslagen bekend zijn, zal het management van de regio Oost Gelre het verdere beleid bepalen. Familieleden van de bewoners zijn inmiddels geïnformeerd.

Op alle overige woonzorglocaties in Lichtenvoorde, Borculo en Dinxperlo en binnen de thuiszorg en dagzorg zijn geen verdere besmettingen bekend.

6 januari | Update

We zijn blij dit nieuwe jaar goed te starten: er zijn op dit moment geen besmettingen bekend onder bewoners van woonzorglocaties. Dit geldt ook voor de thuiszorg en dagzorg in gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Aalten. We zijn trots op de tomeloze inzet van onze collega’s, vooral ook tijdens de afgelopen feestdagen, en zien dat alle gezamenlijke inspanningen tot dit huidige beeld leidt. We vragen ieders medewerking om dit zo te houden en nieuwe besmettingen te voorkomen.

Dit betekent dat we graag nogmaals herhalen:

Bezoekmogelijkheden locaties Careaz

Het als familie mogelijk om bewoners van locaties van Careaz te bezoeken. Hierbij geldt een maximum van twee personen per dag (1x twee personen of 2x één persoon, inclusief kinderen jonger dan 13 jaar). Bezoekers dragen hierbij een door ons verstrekt mondneusmasker.

Naar buiten

Het blijft mogelijk om, met mondneusmasker, met bewoners te gaan wandelen en/of de duofiets te gebruiken. Daarbij doen we een dringend beroep op familie en naasten om bewoners niet op te halen voor een bezoek bij hen thuis aangezien de meest besmettingen in privésituaties ontstaan.

Vrijwilligers

Alleen daar waar noodzakelijk en in het kader van het bevorderen van het welzijn van bewoners, zijn vrijwilligers op de diverse locaties welkom.

23 december | Aantal afdelingen in Lichtenvoorde met aangepaste bezoekmogelijkheden

Een drietal afdelingen van locaties in Lichtenvoorde heeft te maken met een beperkt aantal positieve testen. Dit betekent dat er voor deze afdelingen andere dan de hieronder vermeldde afspraken gelden voor wat betreft bezoekmogelijkheden (zie het bericht van 16 december). De naaste familie van de mensen die dit betreft, is hierover door medewerkers geïnformeerd. 

16 december | Bezoek tijdens feestdagen en overige afspraken lockdown

Door het coronavirus en de lockdown zullen ook bij Careaz de dagen rondom kerst en oud & nieuw anders dan anders zijn. We zullen er op iedere locatie alles aan doen om bewoners deze periode fijne en gezellige dagen te bezorgen en extra aandacht te geven. Feit is echter dat we de feestdagen dit jaar op een bijzondere manier moeten vieren omwille van ieders gezondheid. Dit heeft ook een aantal gevolgen voor de ruimte en mogelijkheden die we kunnen bieden voor wat betreft bezoek op de woonzorglocaties*). Daarvoor hebben we bewoners en eerste contactpersonen over onderstaande mogelijkheden geïnformeerd.

 • BEZOEK TIJDENS FEESTDAGEN

Periode

We hebben afspraken gemaakt rondom bezoekmogelijkheden specifiek tijdens de kerstdagen op 24, 25 en 26 december.

Bezoek

• Om deze dagen samen te kunnen vieren is bezoek van maximaal 3 personen over de gehele dag mogelijk **).
• Daarbij geldt een maximum van 2 bezoekers tegelijkertijd (dus géén 3 tegelijk).
• Bezoekers gaan naar het appartement van de bewoner.
• Bezoekers dragen het gehele bezoek een door ons verstrekt mondneusmasker en iedereen blijft op 1,5 meter afstand van elkaar.
• Het maximum van 2 bezoekers geldt inclusief kinderen jonger dan 13 jaar gezien de 1,5 meter regel en de beschikbare ruimte in appartementen.

Informeer team vooraf over komst

Voor de medewerkers in de teams is het erg fijn om deze dagen vooraf te weten wie er komt en wanneer. Wanneer bezoekers daarom vooraf met het zorgteam contact opnemen stellen we dat erg op prijs.

Bekende maatregelen blijven gelden

De bekende maatregelen blijven gelden:
• Bezoekers zijn altijd klachtenvrij;
• Ze dragen een door ons verstrekt mondneusmasker, óók op het appartement;
• Bezoekers houden altijd 1,5 meter afstand van bewoners en medewerkers;
• Bezoekers komen niet in de woon- en of buurtkamers;
• Het Grand Café is voor bezoekers gesloten.

Geen versnaperingen op appartement

Gedurende de totale lockdown tot 19 januari is het niet toegestaan om op het eigen appartement samen wat te drinken en/of een kleine versnapering te eten. Juist omdat we weten dat het risico op besmettingen op dit soort momenten hoog is.

Geen bewoners thuis op bezoek

We doen, in afstemming met de Cliëntenraad, een dringend beroep op familie om bewoners niet op te halen voor een bezoek. In het belang van de gezondheid van de bewoner én alle overige bewoners en medewerkers.
• Mocht men dit toch van plan zijn dan verwachten we dat er slechts 1 huishouden wordt bezocht en dat de landelijke maatregelen gevolgd worden: niet meer dan 3 bezoekers (waaronder de bewoner) aanwezig en minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar.
• Voorafgaande aan het bezoek wordt dit door het zorgteam met de bewoner en het familielid besproken.
• Bij terugkomst op de locatie wordt navraag gedaan of het bezoek volgens afspraak is verlopen en of zich onverwachts risicovolle gebeurtenissen hebben voorgedaan. Mocht dit het geval zijn dan wordt de dienstdoend verpleegkundige ingeschakeld voor verder overleg. Er kan besloten worden dat de bewoner voor 10 dagen in quarantaine gaat.
• Tot slot, mocht een bewoner met familie mee naar huis gaan dan is er op die dag geen ruimte voor ander bezoek op locatie.

Samen

De feestdagen zijn dit jaar voor iedereen anders. Laten we samen kijken naar wat er wél kan en laten we er samen voor zorgen dat we het virus juist in deze dagen van hoop geen kans tot onnodige verspreiding bieden.

 • OVERIGE AFSPRAKEN TIJDENS LOCKDOWN

• De dagzorg vindt vooralsnog gewoon doorgang.
• Het blijft mogelijk om, met een door ons verstrekt mondneusmasker, met bewoners te gaan wandelen en/of de duofiets te gebruiken.
• Alleen daar waar noodzakelijk en in het kader van het bevorderen van het welzijn van bewoners, zijn vrijwilligers op de diverse locaties welkom.

*) Rekening houdend met de landelijke richtlijnen zoals op 14 december gecommuniceerd en uitgaande van ongewijzigde omstandigheden.

**) Op de overige dagen blijft het aantal bezoekers per dag maximaal 2 (1×2 of 2×1) inclusief kinderen jonger dan 13 jaar.

2 december | Update

We zijn blij dat er op dit moment geen besmettingen zijn binnen de woonzorglocaties, thuiszorg en dagzorg van Careaz. We vragen ieders medewerking om dit zo te houden en nieuwe besmettingen te voorkomen.

Dat betekent dat we de afspraken en mogelijkheden die de afgelopen weken al golden rondom bezoek en het naar buiten gaan blijven, aanhouden (zie het bericht van 25 november).

Op 8 december maakt de regering bekend wat de landelijke richtlijnen rondom Kerstmis en oud- en nieuwjaarsdag zullen zijn. In de dagen daarna zullen wij bekijken welke ruimte en mogelijkheden we op basis daarvan kunnen bieden voor wat betreft bezoek bij de woonzorglocaties.

18 november | Update

We zijn heel blij dat het aantal besmettingen is afgenomen en veel bewoners zijn hersteld. Op één locatie, Antoniushove, is nog wel sprake van corona onder bewoners.

Lichtenvoorde

In Antoniushove is één bewoner positief getest. Deze bewoner wordt nu beschermd verzorgd en blijft zolang als nodig is op het eigen appartement. Daarnaast is er een tweetal bewoners die nog ‘verplicht’ op het eigen appartement in isolatie verblijft. Tot slot is de laatste bewoner die in het Zorghotel Gaanderen verbleef, weer terug om in Antoniushove verder te herstellen.

De andere locaties in Lichtenvoorde kennen geen besmettingen.

Dinxperlo en Borculo

In Dinxperlo en Borculo is er geen sprake van besmettingen.

Thuiszorg en dagzorg

Ook binnen de thuiszorg is alles stabiel en rustig en kennen we op dit moment geen (verdenkingen van) corona.

De dagzorg in Berkelland is deze week, na een korte stop, weer opgestart. Ook in Lichtenvoorde is de dagzorg opnieuw gestart. Daar vindt deze vanaf nu plaats op een tijdelijke locatie, de Hamalandhal.

Bezoekmogelijkheden locaties Careaz

Met uitzondering van de betreffende afdeling van Antoniushove waar een tweetal mensen in isolatie verblijft, blijft het als familie mogelijk om bewoners van locaties van Careaz te bezoeken. Hierbij geldt een maximum van twee personen per dag (1x twee personen of 2x één persoon). Bezoekers dragen hierbij een door ons verstrekt mondneusmasker.

11 november | Update

Corona (verdenkingen) blijven actueel in Lichtenvoorde, Borculo en Dinxperlo maar zijn goed in beeld. Met inzet van alle betrokkenen – bewoners, thuiszorg- en dagzorgcliënten, naaste familie en collega’s – proberen we de impact op het dagelijkse leven zo klein mogelijk te houden.

Lichtenvoorde

Bij Antoniushove zijn een aantal bewoners van één afdeling nog in isolatie vanwege positieve testen. In het Zorghotel Gaanderen verblijft nog een tweetal bewoners van een andere afdeling.

De andere locaties in Lichtenvoorde kennen geen besmettingen.

Dinxperlo

Bij Dr. Jenny – Veensgracht zijn geen nieuwe besmettingen. Een klein aantal van de eerder positief geteste bewoners verblijft nog op hun appartement. Zij blijven daar tot de uitslag van hertest goed is.

Borculo

Bij J.W. Andriessen in Borculo zijn een aantal bewoners door mogelijke besmetting uit voorzorg tijdelijk op hun eigen appartementen in isolatie gegaan.

Thuiszorg en dagzorg

Binnen de thuiszorg hebben we te maken met enkele thuiszorgcliënten met (verdenkingen van) corona. Deze hebben we goed in beeld en in goede afstemming bekijken teams wat nodig en mogelijk is.
De dagzorg in Berkelland is door een besmetting tijdelijk stopgezet. Alle dagzorgcliënten blijven tot midden volgende week thuis in isolatie.

De dagzorg van Antoniushove is nog altijd gesloten. We streven er naar medio november op een andere plek in Lichtenvoorde weer open te gaan.

Bezoekmogelijkheden locaties Careaz

Met uitzondering van de betreffende afdeling van Antoniushove, Dr. Jenny – Veensgracht en J.W. Andriessen waar een aantal mensen in isolatie verblijft, blijft het als familie mogelijk om bewoners van locaties van Careaz te bezoeken. Hierbij geldt een maximum van twee personen per dag (1x twee personen of 2x één persoon). Bezoekers dragen hierbij een door ons verstrekt mondneusmasker.

4 november | Update

Corona (verdenkingen) onder bewoners, cliënten en medewerkers in Lichtenvoorde en Dinxperlo blijven actueel. Daarnaast stonden we deze week samen met collega-zorgorganisaties extra stil bij alle inzet en inspanningen die de collega’s leveren.

Lichtenvoorde

Na een paar onrustige weken is er weer meer rust en controle bij Antoniushove. Er zijn sinds vorige week geen nieuwe bewoners positief getest. Op twee afdelingen is nog sprake van meerdere besmettingen. Hier werken collega’s met volledige Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM). Voor twee andere afdelingen komt deze week een einde aan het ‘verplichte’ verblijf op het eigen appartement. Tot slot komen ook een aantal bewoners die in het Zorghotel Gaanderen verbleef en niet meer besmettelijk is, voor verder herstel terug. De mogelijkheden voor bezoek voor Antoniushove blijven aangescherpt en daarmee ongewijzigd.

De andere locaties in Lichtenvoorde kennen geen besmettingen.

Dinxperlo

Bij Dr. Jenny–Veensgracht zijn geen nieuwe besmettingen. Van de eerder positief geteste bewoners, die op hun appartement verblijven, hebben enkelen een hertest ondergaan. Tot de uitslag bekend is, blijven zij deze week nog op hun appartement.

Borculo

Bij J.W. Andriessen in Borculo zijn op dit moment geen verdenkingen of besmettingen bij bewoners.

Thuiszorg en dagzorg

In gemeente Oost Gelre en Aalten hebben we te maken met verdenkingen bij thuiszorgcliënten, deelnemers van dagzorg en betrokken medewerkers. Wijkverpleegkundigen blijven hier per situatie nauwgezet bepalen wat mogelijk is.

In Lichtenvoorde is de dagzorg in Antoniushove tijdelijk gestopt omdat we willen voorkomen dat onnodig mensen ‘van buiten’ naar binnen komen. We verwachten op korte termijn de dagzorg op een andere plek te hervatten.

Hart onder de riem

Om alle medewerkers in de ouderenzorg in de Achterhoek een hart onder de riem te steken, plaatsten we samen met onze collega-zorgorganisaties deze week een advertentie in de dagbladen en huis-aan-huiskranten. Want alleen door elkaar te steunen, elkaars verhalen te delen, er voor elkaar te zijn en te doen wat nodig is, houden we het vol.

Corona collegas bedankt 264x186mm def scaled

29 oktober | Update

Zoals we vorige week meldden hebben we op iedere locatie inmiddels te maken (gehad) met corona of verdenkingen hiervan, onder bewoners dan wel medewerkers. We verrichten met elkaar veel inspanningen om verdere verspreiding te voorkomen. Tegelijkertijd doen we er alles aan om de zorg en de aandacht voor het welzijn van een ieder zoveel mogelijk doorgang te kunnen laten vinden. Dit vraagt op sommige locaties om veel inzet en creativiteit van medewerkers.

Lichtenvoorde

Het aantal besmette bewoners en medewerkers is op locatie Antoniushove toegenomen. Inmiddels zijn op diverse afdelingen circa 15 bewoners positief getest op het coronavirus. Enkele bewoners verblijven tijdelijk in het Zorghotel Gaanderen. Als gevolg van de toename van besmettingen vinden in de komende dagen preventieve testen plaats bij bewoners en medewerkers. Daarnaast hebben we maatregelen aangescherpt: bezoekers blijven welkom, zij het met nadere afspraken en beperkingen. Hierover informeerden we de bewoners en eerste contactpersonen.

De andere locaties in Lichtenvoorde kennen geen besmettingen.

Dinxperlo

Bij Dr. Jenny – Veensgracht zijn enkele bewoners besmet geraakt. Zij kunnen goed op hun eigen appartement worden verzorgd. Er is deels sprake van een beperking voor bezoek. De mensen die dit betreft zijn daarover geïnformeerd.

Borculo

Op dit moment zijn er enkele bewoners die getest worden op het virus. Zolang de uitslag niet bekend is, verblijven zij op hun eigen appartement.

Thuiszorg

Ook in de thuiszorg hebben we te maken met verdenkingen bij cliënten en medewerkers. In de regio’s waarin we werken bekijken onze wijkverpleegkundigen, mede als gevolg van de oplopende druk, per situatie nauwgezet wat mogelijk is.

Overzicht en acties

We blijven alles doen wat in onze macht ligt om overzicht te houden van alle ontwikkelingen en om bij enige verdenking onmiddellijk de juiste acties in gang te zetten. Daarbij blijft het op sommige locaties een uitdaging om de personele bezetting rond te krijgen. Dat zal voor de komende periode veel van ons allen vragen en kan in het uiterste geval mogelijk zelfs betekenen dat we in de zorgverlening prioriteiten moeten stellen.

Bezoekmogelijkheden locaties Careaz

Met uitzondering van de betreffende afdelingen van Antoniushove en Dr. Jenny blijft het als familie mogelijk om bewoners van locaties van Careaz te bezoeken. Hierbij geldt een maximum van twee personen per dag (1x twee personen of 2x één persoon). Bezoekers dragen hierbij een door Careaz verstrekt mondneusmasker.

21 oktober | Update

Op iedere locatie hebben we inmiddels te maken (gehad) met corona of verdenkingen hiervan, onder bewoners dan wel medewerkers. We verrichten met elkaar veel inspanningen om verdere verspreiding te voorkomen. Tegelijkertijd doen we er alles aan om de zorg en de aandacht voor het welzijn van een ieder zoveel mogelijk doorgang te kunnen laten vinden. Dit vraagt op sommige locaties om veel inzet en creativiteit van medewerkers.

Lichtenvoorde

De bewoners die eerder met corona besmet waren, verblijven nog in het Zorghotel in Gaanderen. De positief geteste medewerkers zijn nog altijd thuis in quarantaine volgens de landelijke richtlijnen. We hebben met ieder van hen contact en verwachten de eersten op korte termijn weer terug op het werk.

Dinxperlo

Bij Dr. Jenny – Veensgracht zijn op één van de afdelingen enkele bewoners met het coronavirus besmet. Alle bewoners van deze afdeling verblijven op hun appartement en worden preventief getest. Helaas is bezoek op dit moment voor hen niet mogelijk. Naast bewoners worden ook enkele medewerkers van de afdeling preventief getest.

 • Update 23-10: Testen wezen uit dat de overige bewoners van deze afdeling allen een negatieve uitslag hadden. Zij hoeven daarmee niet meer op hun appartement te blijven en ook is bezoek voor hen weer welkom. Helaas is er nu op een andere afdeling een positieve test. Daarmee geldt nu voor deze afdeling dat bewoners op hun appartement moeten verblijven, preventief getest worden en geen bezoek kunnen ontvangen. Ook enkele bewoners buiten deze afdeling blijven naar aanleiding van contactonderzoek, tijdelijk op hun appartement en worden net als enkele medewerkers preventief getest. De betreffende bewoners en contactpersonen zijn geïnformeerd.

Borculo

Op dit moment zijn er enkele bewoners die getest worden op het virus. Zolang de uitslag niet bekend is, verblijven zij op hun eigen appartement.

Thuiszorg

Ook in de thuiszorg hebben we te maken met verdenkingen bij cliënten en medewerkers. In de regio’s waarin we werken bekijken onze wijkverpleegkundigen, mede als gevolg van de oplopende druk, per situatie nauwgezet wat mogelijk is.

Overzicht en acties

We doen alles wat in onze macht ligt om overzicht te houden van alle ontwikkelingen en om bij enige verdenking onmiddellijk de juiste acties in gang te zetten. Daarbij blijft het op sommige locaties een uitdaging om de personele bezetting rond te krijgen. Dat zal voor de komende periode veel van ons allen vragen en kan in het uiterste geval mogelijk zelfs betekenen dat we in de zorgverlening prioriteiten moeten stellen.

Bezoekmogelijkheden locaties Careaz

Met uitzondering van de betreffende afdelingen van Antoniushove en Dr. Jenny blijft het als familie mogelijk om bewoners van locaties van Careaz te bezoeken. Hierbij geldt een maximum van twee personen per dag (1x twee personen of 2x één persoon). Bezoekers dragen hierbij een door Careaz verstrekt mondneusmasker.

14 oktober | Positieve corona-testen in Lichtenvoorde en Dinxperlo

Op twee locaties van Careaz is sprake van coronabesmetting onder bewoners en medewerkers. Het gaat om de locaties Antoniushove in Lichtenvoorde en Dr. Jenny – Veensgracht in Dinxperlo.

Lichtenvoorde

Op één van de afdelingen van locatie Antoniushove zijn enkele bewoners en medewerkers besmet geraakt met het coronavirus. Op dit moment nemen we alle maatregelen om verdere besmetting tegen te gaan. Daar hoort bij dat overplaatsing naar het Zorghotel in Gaanderen aan de orde kan zijn voor bewoners die niet uit zichzelf op het eigen appartement kunnen blijven. Andere maatregelen hebben betrekking op bezoekers en vrijwilligers. Alleen als het echt nodig is kunnen we mensen op de betreffende afdeling toelaten, met inachtneming van de bekende hygiënische richtlijnen. We vragen aan iedereen begrip voor deze tijdelijke situatie.

Bewoners van de overige afdelingen van Antoniushove kunnen familie/bezoekers blijven ontvangen met een maximum van twee personen per dag en volgens onderstaande richtlijnen.

Dinxperlo

Bij Dr. Jenny – Veensgracht is één bewoner positief getest. Deze bewoner wordt nu beschermd verzorgd en blijft zolang als nodig is op het eigen appartement. Een aantal bewoners die recent nauw contact hebben gehad met deze persoon, zijn uit voorzorg getest. De uitslag bij hen was negatief.

Bezoekmogelijkheden locaties Careaz

Met uitzondering van de afdeling van Antoniushove blijft het als familie mogelijk om bewoners van locaties van Careaz te bezoeken. Hierbij geldt een maximum van twee personen per dag (1x twee personen of 2x één persoon). Bezoekers dragen hierbij een door Careaz verstrekt mondneusmasker.

Naar buiten

Het blijft ook mogelijk om, met mondneusmasker, met bewoners te gaan wandelen en/of de duofiets te gebruiken. Daarbij doen we een dringend beroep op familie en naasten om bewoners niet op te halen voor een bezoek bij hen thuis aangezien de meest besmettingen in privésituaties ontstaan.

Vrijwilligers

Alleen daar waar noodzakelijk en in het kader van het bevorderen van het welzijn van bewoners, zijn vrijwilligers op de diverse locaties welkom.

Tot slot

We vinden het naar om de beperkingen aan het bezoek op de betreffende afdeling in Antoniushove te moeten opleggen. Het vormt echter wel een belangrijke bijdrage die we samen kunnen leveren om het virus zo snel mogelijk uit te bannen. Hier zullen onze zorgmedewerkers alles aan blijven doen en waar mogelijk zullen zij – juist nu – extra aandacht blijven houden voor het welzijn van een ieder.

13 oktober | Positieve test op Antoniushove in Lichtenvoorde

Maandag 12 oktober zijn een bewoner en een teamlid van een afdeling van Careaz Antoniushove in Lichtenvoorde positief getest op het coronavirus. De betreffende afdeling is daarom voorlopig gesloten voor bezoekers, maar als de situatie van een bewoner daarom vraagt kan hiervoor een uitzondering worden gemaakt.

Na overleg met deskundigen zijn alle 16 bewoners van deze afdeling en de meest betrokken teamleden getest. Zodra de uitslagen bekend zijn zal het management van de regio Oost Gelre, waaronder de locatie Antoniushove valt, het verdere beleid bepalen. Familieleden van de bewoners en de Cliëntenraad zijn inmiddels geïnformeerd.

29 september | Actuele informatie coronavirus; maatregelen aangescherpt

Nu in Nederland en in de regio het aantal besmettingen met het coronavirus (COVID-19) weer flink toeneemt, treffen we bij Careaz maatregelen om cliënten, medewerkers en vrijwilligers zo goed mogelijk te beschermen. Ons uitgangspunt is om het dagelijkse leven voor onze bewoners op locatie zoveel mogelijk intact te laten en een eventuele (gedeeltelijke) tweede lockdown te voorkomen. Wij vragen uw begrip hiervoor en rekenen op uw medewerking.

Algemene informatie

Binnen Careaz is een coördinatieteam ingesteld dat regelmatig bij elkaar komt en alle betrokkenen bij Careaz informeert. We volgen de richtlijnen van het RIVM en trekken samen op met onze collega-organisaties in de regio. Onze medewerkers informeren we via intranet over de meest actuele maatregelen, protocollen en werkinstructies, bijvoorbeeld over het dragen van mondkapjes en andere beschermingsmiddelen.

Informatie voor bewoners en cliënten

 • Bezoek is nog steeds welkom, maar om bewoners optimaal te beschermen verplichten wij u om een mondneusmasker te dragen. Careaz stelt mondneusmaskers beschikbaar voor alle bezoekers bij binnenkomst.
 • Bezoek hoeft geen afspraak te maken als zij op bezoek willen komen. Het aantal bezoekers per dag bedraagt maximaal 2 personen. We willen u vragen dit met andere bezoekers van uw naaste af te stemmen. Is er voor uw naaste reden om hier van af te wijken dan kunt u dat overleggen met het zorgteam.
 • Bij binnenkomst op de locatie registreert elke bezoeker zich door middel van het noteren van naam en telefoonnummer. Dit is een verplichting vanuit de overheid i.v.m. contactonderzoek bij een eventuele uitbraak.
 • Bezoek verblijft alleen in het appartement van de bewoner, het is nog steeds niet toegestaan in de huiskamer te komen.
  De bewoner mag samen met de bezoeker gebruik maken van het Grand Café of het terras van de locatie. Het verzoek is niet rond te lopen, maar plaats te nemen op een stoel en 1,5 meter afstand houden van de naaste en andere cliënten en/of bezoekers.
 • Gaat u buiten wandelen dan draagt het bezoek ook een mondneusmasker.

Informatie voor thuiszorg

 • Medewerkers in de thuiszorg dragen vanaf 28 september 2020 preventief een mondneusmasker.

Informatie voor vrijwilligers

 • Vrijwilligerswerk is onder voorwaarden weer mogelijk. Dit wordt gecoördineerd door de coördinator informele zorg. Vrijwilligers dragen bij binnenkomst van de locatie verplicht een mondneusmasker.

Controle over het virus krijgen we alleen als iedereen zich aan de basisregels houdt:

 • Blijf thuis bij klachten en laat u testen.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen en vermijd drukte.
 • Was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog.

Meer weten?

 • Kijk voor actuele informatie en voor vragen en antwoorden over het virus op de site van het RIVM, https://www.rivm.nl/
 • Bel met het landelijke publieksinformatienummer van de Rijksoverheid: 0800 13 51.
 • Houd voor actuele informatie onze website in de gaten of bel met de locatie.