Actuele situatie

Corona bij Careaz

2-12-2020

We zijn blij dat er op dit moment geen besmettingen zijn binnen de woonzorglocaties, thuiszorg en dagzorg van Careaz. We vragen ieders medewerking om dit zo te houden en nieuwe besmettingen te voorkomen.

Dat betekent dat we de afspraken en mogelijkheden die de afgelopen weken al golden rondom bezoek en het naar buiten gaan blijven, aanhouden (zie het bericht van 25 november).

Op 8 december maakt de regering bekend wat de landelijke richtlijnen rondom Kerstmis en oud- en nieuwjaarsdag zullen zijn. In de dagen daarna zullen wij bekijken welke ruimte en mogelijkheden we op basis daarvan kunnen bieden voor wat betreft bezoek bij de woonzorglocaties.

Corona bij Careaz

25-11-2020

We zijn blij dat het aantal besmettingen afneemt en vrijwel alle bewoners hersteld zijn. Binnen thuiszorg en dagzorg in gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Aalten zijn geen besmettingen onder cliënten. We zijn trots op het geweldige werk en de tomeloze inzet van onze collega’s en zijn blij dat alle gezamenlijke inspanningen tot dit huidige beeld leidt. We vragen ieders medewerking om dit zo te houden en nieuwe besmettingen te voorkomen.

Dit betekent dat we graag nogmaals herhalen:

Bezoekmogelijkheden locaties Careaz

Het als familie mogelijk om bewoners van locaties van Careaz te bezoeken. Hierbij geldt een maximum van twee personen per dag (1x twee personen of 2x één persoon). Bezoekers dragen hierbij een door ons verstrekt mondneusmasker.

Naar buiten

Het blijft ook mogelijk om, met mondneusmasker, met bewoners te gaan wandelen en/of de duofiets te gebruiken. Daarbij doen we een dringend beroep op familie en naasten om bewoners niet op te halen voor een bezoek bij hen thuis aangezien de meest besmettingen in privésituaties ontstaan.

Vrijwilligers

Alleen daar waar noodzakelijk en in het kader van het bevorderen van het welzijn van bewoners, zijn vrijwilligers op de diverse locaties welkom.

Controle over het virus krijgen we alleen als iedereen zich aan de basisregels houdt:

 • Blijf thuis bij klachten en laat u testen.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen en vermijd drukte.
 • Was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog.

Corona bij Careaz

18-11-2020

We zijn heel blij dat het aantal besmettingen is afgenomen en veel bewoners zijn hersteld. Op één locatie, Antoniushove, is nog wel sprake van corona onder bewoners.

Lichtenvoorde

In Antoniushove is één bewoner positief getest. Deze bewoner wordt nu beschermd verzorgd en blijft zolang als nodig is op het eigen appartement. Daarnaast is er een tweetal bewoners die nog ‘verplicht’ op het eigen appartement in isolatie verblijft. Tot slot is de laatste bewoner die in het Zorghotel Gaanderen verbleef, weer terug om in Antoniushove verder te herstellen.

De andere locaties in Lichtenvoorde kennen geen besmettingen.

Dinxperlo en Borculo

In Dinxperlo en Borculo is er geen sprake van besmettingen.

Thuiszorg en dagzorg

Ook binnen de thuiszorg is alles stabiel en rustig en kennen we op dit moment geen (verdenkingen van) corona.

De dagzorg in Berkelland is deze week, na een korte stop, weer opgestart. Ook in Lichtenvoorde is de dagzorg opnieuw gestart. Daar vindt deze vanaf nu plaats op een tijdelijke locatie, de Hamalandhal.

Bezoekmogelijkheden locaties Careaz

Met uitzondering van de betreffende afdeling van Antoniushove waar een tweetal mensen in isolatie verblijft, blijft het als familie mogelijk om bewoners van locaties van Careaz te bezoeken. Hierbij geldt een maximum van twee personen per dag (1x twee personen of 2x één persoon). Bezoekers dragen hierbij een door ons verstrekt mondneusmasker.

Corona bij Careaz

11-11-2020

Corona (verdenkingen) blijven actueel in Lichtenvoorde, Borculo en Dinxperlo maar zijn goed in beeld. Met inzet van alle betrokkenen – bewoners, thuiszorg- en dagzorgcliënten, naaste familie en collega’s – proberen we de impact op het dagelijkse leven zo klein mogelijk te houden.

Lichtenvoorde

Bij Antoniushove zijn een aantal bewoners van één afdeling nog in isolatie vanwege positieve testen. In het Zorghotel Gaanderen verblijft nog een tweetal bewoners van een andere afdeling.

De andere locaties in Lichtenvoorde kennen geen besmettingen.

Dinxperlo

Bij Dr. Jenny – Veensgracht zijn geen nieuwe besmettingen. Een klein aantal van de eerder positief geteste bewoners verblijft nog op hun appartement. Zij blijven daar tot de uitslag van hertest goed is.

Borculo

Bij J.W. Andriessen in Borculo zijn een aantal bewoners door mogelijke besmetting uit voorzorg tijdelijk op hun eigen appartementen in isolatie gegaan.

Thuiszorg en dagzorg

Binnen de thuiszorg hebben we te maken met enkele thuiszorgcliënten met (verdenkingen van) corona. Deze hebben we goed in beeld en in goede afstemming bekijken teams wat nodig en mogelijk is.
De dagzorg in Berkelland is door een besmetting tijdelijk stopgezet. Alle dagzorgcliënten blijven tot midden volgende week thuis in isolatie.

De dagzorg van Antoniushove is nog altijd gesloten. We streven er naar medio november op een andere plek in Lichtenvoorde weer open te gaan.

Bezoekmogelijkheden locaties Careaz

Met uitzondering van de betreffende afdeling van Antoniushove, Dr. Jenny – Veensgracht en J.W. Andriessen waar een aantal mensen in isolatie verblijft, blijft het als familie mogelijk om bewoners van locaties van Careaz te bezoeken. Hierbij geldt een maximum van twee personen per dag (1x twee personen of 2x één persoon). Bezoekers dragen hierbij een door ons verstrekt mondneusmasker.

Corona bij Careaz

4-11-2020

Corona (verdenkingen) onder bewoners, cliënten en medewerkers in Lichtenvoorde en Dinxperlo blijven actueel. Daarnaast stonden we deze week samen met collega-zorgorganisaties extra stil bij alle inzet en inspanningen die de collega’s leveren.

Lichtenvoorde

Na een paar onrustige weken is er weer meer rust en controle bij Antoniushove. Er zijn sinds vorige week geen nieuwe bewoners positief getest. Op twee afdelingen is nog sprake van meerdere besmettingen. Hier werken collega’s met volledige Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM). Voor twee andere afdelingen komt deze week een einde aan het ‘verplichte’ verblijf op het eigen appartement. Tot slot komen ook een aantal bewoners die in het Zorghotel Gaanderen verbleef en niet meer besmettelijk is, voor verder herstel terug. De mogelijkheden voor bezoek voor Antoniushove blijven aangescherpt en daarmee ongewijzigd.

De andere locaties in Lichtenvoorde kennen geen besmettingen.

Dinxperlo

Bij Dr. Jenny–Veensgracht zijn geen nieuwe besmettingen. Van de eerder positief geteste bewoners, die op hun appartement verblijven, hebben enkelen een hertest ondergaan. Tot de uitslag bekend is, blijven zij deze week nog op hun appartement.

Borculo

Bij J.W. Andriessen in Borculo zijn op dit moment geen verdenkingen of besmettingen bij bewoners.

Thuiszorg en dagzorg

In gemeente Oost Gelre en Aalten hebben we te maken met verdenkingen bij thuiszorgcliënten, deelnemers van dagzorg en betrokken medewerkers. Wijkverpleegkundigen blijven hier per situatie nauwgezet bepalen wat mogelijk is.

In Lichtenvoorde is de dagzorg in Antoniushove tijdelijk gestopt omdat we willen voorkomen dat onnodig mensen ‘van buiten’ naar binnen komen. We verwachten op korte termijn de dagzorg op een andere plek te hervatten.

Hart onder de riem

Om alle medewerkers in de ouderenzorg in de Achterhoek een hart onder de riem te steken, plaatsten we samen met onze collega-zorgorganisaties deze week een advertentie in de dagbladen en huis-aan-huiskranten. Want alleen door elkaar te steunen, elkaars verhalen te delen, er voor elkaar te zijn en te doen wat nodig is, houden we het vol.

Corona bij Careaz

29-10-2020

Zoals we vorige week meldden hebben we op iedere locatie inmiddels te maken (gehad) met corona of verdenkingen hiervan, onder bewoners dan wel medewerkers. We verrichten met elkaar veel inspanningen om verdere verspreiding te voorkomen. Tegelijkertijd doen we er alles aan om de zorg en de aandacht voor het welzijn van een ieder zoveel mogelijk doorgang te kunnen laten vinden. Dit vraagt op sommige locaties om veel inzet en creativiteit van medewerkers.

Lichtenvoorde

Het aantal besmette bewoners en medewerkers is op locatie Antoniushove toegenomen. Inmiddels zijn op diverse afdelingen circa 15 bewoners positief getest op het coronavirus. Enkele bewoners verblijven tijdelijk in het Zorghotel Gaanderen. Als gevolg van de toename van besmettingen vinden in de komende dagen preventieve testen plaats bij bewoners en medewerkers. Daarnaast hebben we maatregelen aangescherpt: bezoekers blijven welkom, zij het met nadere afspraken en beperkingen. Hierover informeerden we de bewoners en eerste contactpersonen.

De andere locaties in Lichtenvoorde kennen geen besmettingen.

Dinxperlo

Bij Dr. Jenny – Veensgracht zijn enkele bewoners besmet geraakt. Zij kunnen goed op hun eigen appartement worden verzorgd. Er is deels sprake van een beperking voor bezoek. De mensen die dit betreft zijn daarover geïnformeerd.

Borculo

Op dit moment zijn er enkele bewoners die getest worden op het virus. Zolang de uitslag niet bekend is, verblijven zij op hun eigen appartement.

Thuiszorg

Ook in de thuiszorg hebben we te maken met verdenkingen bij cliënten en medewerkers. In de regio’s waarin we werken bekijken onze wijkverpleegkundigen, mede als gevolg van de oplopende druk, per situatie nauwgezet wat mogelijk is.

Overzicht en acties

We blijven alles doen wat in onze macht ligt om overzicht te houden van alle ontwikkelingen en om bij enige verdenking onmiddellijk de juiste acties in gang te zetten. Daarbij blijft het op sommige locaties een uitdaging om de personele bezetting rond te krijgen. Dat zal voor de komende periode veel van ons allen vragen en kan in het uiterste geval mogelijk zelfs betekenen dat we in de zorgverlening prioriteiten moeten stellen.

Bezoekmogelijkheden locaties Careaz

Met uitzondering van de betreffende afdelingen van Antoniushove en Dr. Jenny blijft het als familie mogelijk om bewoners van locaties van Careaz te bezoeken. Hierbij geldt een maximum van twee personen per dag (1x twee personen of 2x één persoon). Bezoekers dragen hierbij een door Careaz verstrekt mondneusmasker.

Corona bij Careaz

21-10-2020

Op iedere locatie hebben we inmiddels te maken (gehad) met corona of verdenkingen hiervan, onder bewoners dan wel medewerkers. We verrichten met elkaar veel inspanningen om verdere verspreiding te voorkomen. Tegelijkertijd doen we er alles aan om de zorg en de aandacht voor het welzijn van een ieder zoveel mogelijk doorgang te kunnen laten vinden. Dit vraagt op sommige locaties om veel inzet en creativiteit van medewerkers.

Lichtenvoorde

De bewoners die eerder met corona besmet waren, verblijven nog in het Zorghotel in Gaanderen. De positief geteste medewerkers zijn nog altijd thuis in quarantaine volgens de landelijke richtlijnen. We hebben met ieder van hen contact en verwachten de eersten op korte termijn weer terug op het werk.

Dinxperlo

Bij Dr. Jenny – Veensgracht zijn op één van de afdelingen enkele bewoners met het coronavirus besmet. Alle bewoners van deze afdeling verblijven op hun appartement en worden preventief getest. Helaas is bezoek op dit moment voor hen niet mogelijk. Naast bewoners worden ook enkele medewerkers van de afdeling preventief getest.

 • Update 23-10: Testen wezen uit dat de overige bewoners van deze afdeling allen een negatieve uitslag hadden. Zij hoeven daarmee niet meer op hun appartement te blijven en ook is bezoek voor hen weer welkom. Helaas is er nu op een andere afdeling een positieve test. Daarmee geldt nu voor deze afdeling dat bewoners op hun appartement moeten verblijven, preventief getest worden en geen bezoek kunnen ontvangen. Ook enkele bewoners buiten deze afdeling blijven naar aanleiding van contactonderzoek, tijdelijk op hun appartement en worden net als enkele medewerkers preventief getest. De betreffende bewoners en contactpersonen zijn geïnformeerd.

Borculo

Op dit moment zijn er enkele bewoners die getest worden op het virus. Zolang de uitslag niet bekend is, verblijven zij op hun eigen appartement.

Thuiszorg

Ook in de thuiszorg hebben we te maken met verdenkingen bij cliënten en medewerkers. In de regio’s waarin we werken bekijken onze wijkverpleegkundigen, mede als gevolg van de oplopende druk, per situatie nauwgezet wat mogelijk is.

Overzicht en acties

We doen alles wat in onze macht ligt om overzicht te houden van alle ontwikkelingen en om bij enige verdenking onmiddellijk de juiste acties in gang te zetten. Daarbij blijft het op sommige locaties een uitdaging om de personele bezetting rond te krijgen. Dat zal voor de komende periode veel van ons allen vragen en kan in het uiterste geval mogelijk zelfs betekenen dat we in de zorgverlening prioriteiten moeten stellen.

Bezoekmogelijkheden locaties Careaz

Met uitzondering van de betreffende afdelingen van Antoniushove en Dr. Jenny blijft het als familie mogelijk om bewoners van locaties van Careaz te bezoeken. Hierbij geldt een maximum van twee personen per dag (1x twee personen of 2x één persoon). Bezoekers dragen hierbij een door Careaz verstrekt mondneusmasker.

Positieve corona-testen in Lichtenvoorde en Dinxperlo

14-10-2020

Op twee locaties van Careaz is sprake van coronabesmetting onder bewoners en medewerkers. Het gaat om de locaties Antoniushove in Lichtenvoorde en Dr. Jenny – Veensgracht in Dinxperlo.

Lichtenvoorde

Op één van de afdelingen van locatie Antoniushove zijn enkele bewoners en medewerkers besmet geraakt met het coronavirus. Op dit moment nemen we alle maatregelen om verdere besmetting tegen te gaan. Daar hoort bij dat overplaatsing naar het Zorghotel in Gaanderen aan de orde kan zijn voor bewoners die niet uit zichzelf op het eigen appartement kunnen blijven. Andere maatregelen hebben betrekking op bezoekers en vrijwilligers. Alleen als het echt nodig is kunnen we mensen op de betreffende afdeling toelaten, met inachtneming van de bekende hygiënische richtlijnen. We vragen aan iedereen begrip voor deze tijdelijke situatie.

Bewoners van de overige afdelingen van Antoniushove kunnen familie/bezoekers blijven ontvangen met een maximum van twee personen per dag en volgens onderstaande richtlijnen.

Dinxperlo

Bij Dr. Jenny – Veensgracht is één bewoner positief getest. Deze bewoner wordt nu beschermd verzorgd en blijft zolang als nodig is op het eigen appartement. Een aantal bewoners die recent nauw contact hebben gehad met deze persoon, zijn uit voorzorg getest. De uitslag bij hen was negatief.

Bezoekmogelijkheden locaties Careaz

Met uitzondering van de afdeling van Antoniushove blijft het als familie mogelijk om bewoners van locaties van Careaz te bezoeken. Hierbij geldt een maximum van twee personen per dag (1x twee personen of 2x één persoon). Bezoekers dragen hierbij een door Careaz verstrekt mondneusmasker.

Naar buiten

Het blijft ook mogelijk om, met mondneusmasker, met bewoners te gaan wandelen en/of de duofiets te gebruiken. Daarbij doen we een dringend beroep op familie en naasten om bewoners niet op te halen voor een bezoek bij hen thuis aangezien de meest besmettingen in privésituaties ontstaan.

Vrijwilligers

Alleen daar waar noodzakelijk en in het kader van het bevorderen van het welzijn van bewoners, zijn vrijwilligers op de diverse locaties welkom.

Tot slot

We vinden het naar om de beperkingen aan het bezoek op de betreffende afdeling in Antoniushove te moeten opleggen. Het vormt echter wel een belangrijke bijdrage die we samen kunnen leveren om het virus zo snel mogelijk uit te bannen. Hier zullen onze zorgmedewerkers alles aan blijven doen en waar mogelijk zullen zij – juist nu – extra aandacht blijven houden voor het welzijn van een ieder.

Positieve test op Antoniushove in Lichtenvoorde

13-10-2020

Maandag 12 oktober zijn een bewoner en een teamlid van een afdeling van Careaz Antoniushove in Lichtenvoorde positief getest op het coronavirus. De betreffende afdeling is daarom voorlopig gesloten voor bezoekers, maar als de situatie van een bewoner daarom vraagt kan hiervoor een uitzondering worden gemaakt.

Na overleg met deskundigen zijn alle 16 bewoners van deze afdeling en de meest betrokken teamleden getest. Zodra de uitslagen bekend zijn zal het management van de regio Oost Gelre, waaronder de locatie Antoniushove valt, het verdere beleid bepalen. Familieleden van de bewoners en de Cliëntenraad zijn inmiddels geïnformeerd.

Actuele informatie coronavirus; maatregelen aangescherpt

Lichtenvoorde | 29-09-2020

Nu in Nederland en in de regio het aantal besmettingen met het coronavirus (COVID-19) weer flink toeneemt, treffen we bij Careaz maatregelen om cliënten, medewerkers en vrijwilligers zo goed mogelijk te beschermen. Ons uitgangspunt is om het dagelijkse leven voor onze bewoners op locatie zoveel mogelijk intact te laten en een eventuele (gedeeltelijke) tweede lockdown te voorkomen. Wij vragen uw begrip hiervoor en rekenen op uw medewerking.

Algemene informatie

Binnen Careaz is een coördinatieteam ingesteld dat regelmatig bij elkaar komt en alle betrokkenen bij Careaz informeert. We volgen de richtlijnen van het RIVM en trekken samen op met onze collega-organisaties in de regio. Onze medewerkers informeren we via intranet over de meest actuele maatregelen, protocollen en werkinstructies, bijvoorbeeld over het dragen van mondkapjes en andere beschermingsmiddelen.

Informatie voor bewoners en cliënten

 • Bezoek is nog steeds welkom, maar om bewoners optimaal te beschermen verplichten wij u om een mondneusmasker te dragen. Careaz stelt mondneusmaskers beschikbaar voor alle bezoekers bij binnenkomst.
 • Bezoek hoeft geen afspraak te maken als zij op bezoek willen komen. Het aantal bezoekers per dag bedraagt maximaal 2 personen. We willen u vragen dit met andere bezoekers van uw naaste af te stemmen. Is er voor uw naaste reden om hier van af te wijken dan kunt u dat overleggen met het zorgteam.
 • Bij binnenkomst op de locatie registreert elke bezoeker zich door middel van het noteren van naam en telefoonnummer. Dit is een verplichting vanuit de overheid i.v.m. contactonderzoek bij een eventuele uitbraak.
 • Bezoek verblijft alleen in het appartement van de bewoner, het is nog steeds niet toegestaan in de huiskamer te komen.
  De bewoner mag samen met de bezoeker gebruik maken van het Grand Café of het terras van de locatie. Het verzoek is niet rond te lopen, maar plaats te nemen op een stoel en 1,5 meter afstand houden van de naaste en andere cliënten en/of bezoekers.
 • Gaat u buiten wandelen dan draagt het bezoek ook een mondneusmasker.

Informatie voor thuiszorg

 • Medewerkers in de thuiszorg dragen vanaf 28 september 2020 preventief een mondneusmasker.

Informatie voor vrijwilligers

 • Vrijwilligerswerk is onder voorwaarden weer mogelijk. Dit wordt gecoördineerd door de coördinator informele zorg. Vrijwilligers dragen bij binnenkomst van de locatie verplicht een mondneusmasker.

Controle over het virus krijgen we alleen als iedereen zich aan de basisregels houdt:

 • Blijf thuis bij klachten en laat u testen.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen en vermijd drukte.
 • Was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog.

Meer weten?

 • Kijk voor actuele informatie en voor vragen en antwoorden over het virus op de site van het RIVM, https://www.rivm.nl/
 • Bel met het landelijke publieksinformatienummer van de Rijksoverheid: 0800 13 51.
 • Houd voor actuele informatie onze website in de gaten of bel met de locatie.