Druk op de basiszorg neemt verder toe

Geplaatst op 01 augustus 2022

Buiten de vakantietijd is de bezetting door structureel personeelstekort en een hoog ziekteverzuim in de zorg al krap. De thuiszorg kan bijna geen nieuwe cliënten aannemen en daardoor stokt de doorloop van en naar de ziekenhuizen. Ook worden de wachtlijsten voor woonzorglocaties groter. U heeft hier in de media vast over gehoord of gelezen.

Samen aan de slag

Nu een deel van de medewerkers van Careaz hun welverdiende vakantie opneemt, is in onze organisatie kritisch gekeken naar welke zorg afgeschaald kan worden om zo alle bewoners van de woonzorglocaties en cliënten in de thuiszorg te kunnen blijven helpen. Zorgmedewerkers die niet weggaan, werken extra uren en collega’s van de ondersteunende diensten en het management springen in de zomermaanden bij. Ook vrijwilligers en mantelzorgers dragen hun steentje bij om deze periode goed door te komen. We zijn trots op iedereen die dit mogelijk maakt.

Maatregel wanneer het echt niet anders kan

Hoewel we dus samen de schouders eronder zetten, zet het aantal toenemende corona-besmettingen in ons werkgebied de minimale basiszorg die wij willen verlenen, nog verder onder druk. Regionaal en landelijk zijn dezelfde zorgelijke ontwikkelingen gaande. Om te voorkomen dat onze zorgcontinuïteit niet meer gewaarborgd kan worden, hebben we een noodmaatregel voorbereid waar de bestuurder toe over moet gaan als het echt niet anders kan. Deze procedure laat het toe medewerkers in te zetten die positief getest zijn op corona, maar geen of milde klachten hebben. Het mag duidelijk zijn dat het inzetten van deze noodmaatregel geen eenvoudig besluit is en dat we er alles aan doen om dit te voorkomen. Mocht het toch nodig zijn, dan mag u erop vertrouwen dat we dit zorgvuldig en veilig doen met inachtneming van de wettelijke verplichtingen en landelijke maatregelen.

Hoe helpen we elkaar?

Het inzetten van de noodmaatregel is op dit moment nog niet aan de orde, maar u begrijpt dat we de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers de komende tijd goed kunnen gebruiken. Zijn hier mogelijkheden voor? Het zorgteam hoort dit graag! Om elkaar te helpen is het in ieder geval belangrijk dat we ons allemaal aan de basisregels houden die corona of de verspreiding ervan voorkomen:

  • heeft u coronagerelateerde klachten? Blijf thuis en doe een zelftest,
  • geef elkaar de ruimte,
  • hoest en nies in uw elleboog,
  • geen handen schudden,
  • was uw handen regelmatig,
  • zorg voor voldoende ventilatie.

Vragen?

Met dit bericht hebben we u willen meenemen in de complexe uitdagingen waar we voor staan, maar ook dat we er alles aan doen om te voorkomen dat we tot deze maatregel over moeten gaan. We blijven ons inzetten voor zorg met aandacht voor de bewoners en cliënten. Heeft u vragen over bovenstaande informatie? Dan kunt u altijd terecht bij medewerkers van de afdeling.

1920x550 corona panban 291069755