Extra druk op thuiszorg in zomerperiode

Geplaatst op 15 juli 2021

Careaz heeft het afgelopen jaar alles in het werk gesteld om de zorg te laten doorgaan. Ook in de zomerperiode zetten we ons daarvoor in, samen met onze collega-organisaties in de regio. Wel kan het door de combinatie van beperkte bezetting in de zomer en corona-invloeden zo zijn dat de zorgverlening anders verloopt dan thuiszorgcliënten gewend zijn.

Ook in de regio neemt de vraag naar zorg in de thuisomgeving gestaag toe. Juist in de zomer wordt die druk extra voelbaar: ook medewerkers van Careaz genieten van hun welverdiende vakantie, terwijl de vraag naar zorg niet afneemt. Integendeel: door hogere temperaturen zijn mensen vaak net iets minder zelfredzaam, en is de familie of buurman die normaal een handje meehelpt ook nog een weekje weg.

Grote uitdagingen

Dit jaar zien zorgorganisaties in de regio dat die druk extra toeneemt. De coronapandemie legde een grote druk op de zorg, wat terug te zien is in het ziekteverzuim. Tegelijk komt de reguliere zorg in bijvoorbeeld ziekenhuizen weer op gang. Dat maakt de uitdaging om ook in de komende maanden de goede zorg te kunnen leveren extra groot. We werken hierin samen met andere zorgorganisaties om wachttijden te voorkomen en die zorg te kunnen leveren die onze cliënten nodig hebben.

Aangepaste zorg

Het kan zo zijn dat u als thuiszorgcliënt de komende maanden op een ander tijdstip dan gewend zorg van ons ontvangt, dat u een ander gezicht ziet of dat u wordt gevraagd om waar mogelijk mantelzorgers in te schakelen. Mocht er daadwerkelijk iets veranderen in de zorg die u van ons ontvangt, dan stellen we u daarvan uiteraard op de hoogte.

Dit bericht is een gezamenlijk initiatief van zorgorganisaties Azora, Buurtzorg, Careaz, Gouden Leeuw Groep, Marga Klompé, Markenheem en Sensire.