Samen onderweg naar morgen

De unieke aandacht van familie en vrienden is niet te vervangen. Een luisterend oor, een arm om de schouder, samen eten of een wandeling maken. De contacten met familie en vrienden zijn vertrouwd en verrijken het leven van ouderen. Het is juist daarom dat zij mantelzorger zijn wanneer iemand  ondersteuning of zorg nodig heeft. Er komt veel op mantelzorgers  af. Het begint vaak klein, bijvoorbeeld met een boodschapje doen of iemand naar een doktersafspraak brengen, maar gedurende de tijd neemt de belasting vaak toe. Zeker als er thuiszorg nodig is of zelfs een verhuizing naar een woonzorglocatie.

Als er professionele hulp wordt geboden, dan was het tot nu toe zo dat er veel van de cliënten, bewoners en mantelzorgers werd overgenomen door de zorgmedewerkers. Deze werkwijze is niet langer houdbaar en betaalbaar. De zorg in Nederland, ook bij Careaz, wordt daarom anders georganiseerd. Dat is al vaker gedaan, want de ontwikkeling in de ouderenzorg  staat door de maatschappelijke veranderingen nooit stil.

Waarom een andere werkwijze?

Het aantal ouderen in Nederland neemt toe en mensen worden steeds ouder. Daardoor neemt de zorgvraag toe en wordt de zorg complexer. Het aantal mensen dat in de zorg werkt stijgt niet mee met het aantal mensen dat zorg nodig heeft. Er werken op dit moment 470.000 mensen in de verpleging, verzorging en thuiszorg. De komende 15 jaar gaat 30% van hen met pensioen (publieksrapportage van Actiz).

De veranderende samenleving

Tegenwoordig willen we ook zoveel en zolang mogelijk zelfstandig en vitaal blijven leven en wonen. Dit vraagt in de eerste plaats iets van onszelf en van de mensen die dichtbij ons staan. Als zorg nodig is, dan ondersteunt Careaz hierbij op het juiste moment en op de juiste plek. We kijken hierbij goed naar mogelijkheden in plaats van beperkingen. Door anders te gaan werken, stimuleren we tegelijkertijd ouderen zelfstandigheid te behouden of terug te krijgen. Dat geeft zelfvertrouwen.

Hoe gaat de verandering bij Careaz?

Om mensen zo lang mogelijk hun eigen leven te laten leiden, werken we volgens deze drie uitgangspunten als er thuiszorg nodig is:

  • we nemen niet over wat de cliënt zelf kan doen,
  • we helpen de cliënt te (her)leren wat zij zelf niet meer kunnen,
  • we zoeken samen met de cliënt en hun naasten naar een oplossing voor wat overblijft.

Onze thuiszorgmedewerkers focussen zich op de zorgtaken die overblijven. Iemand krijgt van ons alleen ondersteuning die écht nodig is. We werken hierbij nauw samen met andere zorgprofessionals en zetten waar nodig hulpmiddelen, zorgtechnologie en andere innovaties in. Zo helpen we ook om het voor de familie dragelijk te houden.

Als iemand toch gaat verhuizen

Als het samen met mantelzorgers en de thuiszorg niet meer lukt om verantwoord te blijven wonen, dan is verhuizen naar een veilige woonomgeving de volgende stap. Op een woonlocatie van Careaz werken we vanuit de volgende drie uitgangspunten:

  • bewoners en mantelzorgers betrekken ons in hun leven (in plaats van andersom),
  • we zijn te gast in de woonomgeving van de bewoner,
  • we nemen niet over wat bewoners of mantelzorgers zelf kunnen.

We streven ernaar om de leefwijze zoals iemand gewend was te behouden. Dus douchen op een moment dat iemand dit fijn vindt of niet meer standaard tussen de middag warm eten, als diegene gewend is om dit ’s avonds te doen. Maar het betekent bijvoorbeeld ook: zelf een afspraak voor de kapper maken, hulpmiddelen, zoals een rolstoel, zelf schoonmaken en lichte zorghandelingen zelf blijven doen. Wanneer iemand hier zelf niet toe in staat is, bieden naasten de benodigde hulp. Het eigen sociale netwerk ondersteunt zoveel mogelijk in het behoud van eigen regie en leefwijze. De zorgmedewerkers van de woonlocatie focussen zich op de zorgtaken die overblijven.

Mantelzorgers blijven dus actief betrokken in het leven van hun dierbare. Heeft u door vakantie even wat minder tijd of woont u verder weg? Dan houden we makkelijk contact. In ons digitale klantportaal Caren kunt u elke dag lezen hoe de dag van uw partner, vader of moeder is verlopen en welke zorg wij hebben verleend. Zo kunt u op afstand toch volgen hoe het met uw dierbare gaat. Via dit portaal kunt u ook zelf een berichtje achterlaten voor de verzorgenden.

Benieuwd hoe Careaz dit in de praktijk vormgeeft? Bekijk dan onderstaande korte video’s.

Kwaliteit van wonen en leven blijft behouden

De zorg op deze nieuwe manier organiseren, levert ook wat op. Ondanks hun beperkingen, behouden of herwinnen ouderen zelfvertrouwen en ervaren kwaliteit van leven, omdat zij zo lang mogelijk zelfredzaam zijn. Daarnaast kunnen zorgmedewerkers meer mensen de benodigde ondersteuning blijven geven en hun waardevolle werk met voldoening blijven doen. De zorg voor hen die niet zonder kunnen, blijft op deze manier beschikbaar en betaalbaar. Nu en in de toekomst.

Het is wennen voor iedereen

Of we willen of niet, we gaan met elkaar anders naar zorg en ondersteuning kijken en dat is wennen voor iedereen. Voor ouderen en mantelzorgers, omdat zij tot nu toe gewend zijn dat de inzet van thuiszorg of wonen op een zorglocatie betekent dat veel van hen wordt overgenomen. En voor onze medewerkers (die vaak hun werk al lange tijd doen), omdat zij een nieuwe manier van werken moeten aanleren. Die verandering vraagt van ons allemaal aandacht en goede communicatie. We gaan het samen doen!