Inwoners en organisaties geraadpleegd voor onderzoek uitbreiding in Borculo

Geplaatst op 23 maart 2022

De gemeente Berkelland, wooncorporatie ProWonen en zorgorganisatie Careaz hebben de intentie uitgesproken om te onderzoeken of het voormalig waterzuiveringsterrein in Borculo zich leent voor natuurlijk, veilig en plezierig wonen. Zij organiseerden eind februari online sessies waarin inwoners, ondernemers en organisaties hun ideeën en aandachtpunten deelden.

Waarom bouwen we samen aan een nieuwe wijk?
De vraag naar woningen is in Berkelland groot en divers. Het aantal ouderen groeit en het aantal huishoudens neemt nog steeds toe. Er zijn meer passende koop- en huurwoningen nodig voor ouderen, senioren, starters en gezinnen. Naast een passende woning is mee kunnen blijven doen en erbij horen net zo belangrijk. Daarom onderzoeken we op dit moment of dit terrein zich leent voor een wijk met passende woningen.

Reacties en aandachtspunten
Enkele reacties en aandachtspunten die in de online-sessies naar voren kwamen waren:
* Een wijk waar aandacht is voor diverse vormen van (ouderen)zorg en een wijk dichtbij zorgvoorzieningen voor als dat nodig is
* Natuurlijk: betekent een mix van groen en aandacht voor groen
* Kijk hoe je door opzet van de wijk het samen wonen en naoberschap vanaf het begin kunt versterken en stimuleren
Op www.gemeenteberkelland.nl/waterzuivering leest u meer hierover.

Het vervolg
Met de reacties uit de online sessies gaan de gemeente, ProWonen en Careaz de komende tijd de ideeën voor het waterzuiveringsterrein verder uitwerken. We onderzoeken wat haalbaar is en welke woon-zorg behoeftes er zijn.  En we gaan tenslotte rekenen: welke kosten moeten worden gemaakt om van het gebied een woonwijk te maken? Deze toets vraagt om zorgvuldigheid. Wij verwachten dit najaar meer duidelijkheid te kunnen geven of er een plan ligt voor het terrein dat haalbaar is en van toegevoegde waarde is.