Kort geding tegen zorgkantoren

Geplaatst op 31 juli 2023

Vijf Achterhoekse zorgorganisaties maken zich grote zorgen over de toekomst van de ouderenzorg in de regio. Na bezuinigingen van de overheid volgen er nu ook kortingen van de zorgkantoren. Dat gaat ten koste van de mensen die hulp nodig hebben, maar ook van de mensen die werken in de zorg. Dat vinden zorgorganisaties Azora, Careaz, Marga Klompé, Markenheem en Sensire. Zij sloten zich daarom aan bij een kort geding dat door 250 zorgorganisaties in Nederland is aangespannen tegen de zorgkantoren.

“We weten dat we de zorg anders moeten inrichten. We staan ook achter die plannen van de overheid. Maar je kan niet aan de ene kant moeten investeren in vernieuwing en aan de andere kant korten op ons budget”, zegt Ingrid Wolbert van Careaz. Ze spreekt, samen met Marcel Duvigneau van Marga Klompé, namens alle vijf de organisaties.

Financieel onhoudbare situatie dreigt
Demissionair minister Helder kondigde voor 2024 al aan dat er 1,2% minder geld uitgetrokken wordt voor de langdurige zorg. In 2026 loopt dat zelfs op tot in totaal 3%. De zorgkantoren lieten daarop weten daar maar 95,5% van uit te keren aan de zorgorganisaties. Eerder was dat zo’n 1 tot 2% hoger. Die combinatie gaat meer dan vijf procent verlies opleveren op het totale zorgbudget. Ook heeft de zorg te maken met hoge inflatie, huren en energiekosten en stijgende rentelasten en salariskosten.

Korting moet van tafel
In het kort geding willen de zorgorganisaties dan ook de korting van de zorgkantoren van tafel zien te krijgen. Gebeurt dat niet, dan verwacht Duvigneau dat er problemen ontstaan. “Nu zijn we nog financieel gezond, maar we kunnen niet met minder. Ieder jaar hebben we een marge van een krappe 1-2%. Als we zoveel minder krijgen, heeft dat gevolgen en is het voor ons niet mogelijk om de verandering te realiseren die nodig is in de zorg.”

Zorg moet effectiever door vergrijzing
In het plan WoZo (Wonen, ondersteuning en Zorg) is door het ministerie, de zorgorganisaties en zorgkantoren vastgelegd hoe de zorg voor de toekomst moet worden ingericht. Door de enorme vergrijzing die er aan zit te komen –40% van de bevolking is in 2040 ouder dan 65 jaar- moet de organisatie van de zorg effectiever. Daarom zijn de Achterhoekse organisaties samen volop bezig om de zorg meer digitaal te maken en zorgtechnologie in te zetten. “Dat loopt heel voorspoedig en scheelt ons dadelijk menskracht. Maar daarvoor moet je eerst investeren. Dat gaat niet als je minder te besteden hebt”, zegt Duvigneau. Daarnaast willen de organisaties de medewerkers behouden om goede zorg te kunnen leveren. “We moeten blijven inzetten op die zorg. En ook dat wordt moeilijker als je minder uit kan geven.”

Samengevat
“De overheid vraagt ons te investeren in innovatie en we moeten, terecht, onze zorgmensen meer marktconform betalen. Dat vinden we allemaal goede ontwikkelingen, maar dat kost al tijd en geld, daar kunnen die kortingen niet bovenop. We hopen met de dagvaarding dat de zorgkantoren dát gaan zien”, vat Wolbert het samen.

Het kort geding dient op 28 september bij de rechtbank in Den Haag.