Netwerken voor ouderen gaan samen verder

Geplaatst op 28 mei 2021

Careaz is partner in verschillende netwerken voor ouderen in de Achterhoek: Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West Achterhoek, Netwerk Dementie Oost Achterhoek en Platform Kwetsbare Ouderen Oost Achterhoek. Deze netwerken gaan gezamenlijk verder om de uitdagingen nu steeds meer mensen ouder worden, Achterhoek-breed het hoofd te bieden. Dat doen ze onder de nieuwe naam Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek. Het doel is om samen met alle partners – gemeenten, huisartsen, zorgorganisaties, ziekenhuizen, welzijnsorganisaties, ouderen-cliëntenorganisaties en Menzis – ouderen in de Achterhoek te ondersteunen bij veranderingen die passen bij het ouder worden en hen te helpen anticiperen op de toekomst zodat ze hun veerkracht behouden.

Leren oud worden geeft winst
Belinda Winters, trajectbegeleider van Careaz,  werkt nauw samen met de netwerken en natuurlijk met ouderen. Ze is blij met de krachtenbundeling en missie van het samengevoegde netwerk: “Wat mij opvalt in mijn werk, maar ook in de vergrijzing om ons heen, is dat we in ons hoofd zo jong blijven denken. Oud worden overkomt altijd een ander waardoor we onze eigen toekomst opzij zetten en niet bezig zijn om hier op te anticiperen. Er wordt ons van jongs af aan geleerd zelfstandig te worden – zelf eten, zelf aankleden, enz. -, maar oud worden leren we niet en dat maakt dat we dat ook niet willen worden. Door je daar wel op voor te bereiden, geeft winst als het je gebeurt. Je houdt tijd over voor dingen die er echt toe doen: mooie herinneringen maken!”

Hoe gaat het netwerk te werk?
Eigen regie staat centraal binnen de visie van Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek. “Ouderen bepalen zelf op welke wijze ze hun leven inrichten en hoe zij de zorg en eventuele begeleiding bij ziekte invullen”, aldus Loes Koster, coördinator van het vernieuwde netwerk. “Vanuit een positieve benadering kijken we met ouderen naar de mogelijkheden die er wél zijn, uiteraard met respect voor ieders keuzes. Als veerkracht of eigen regie al dan niet tijdelijk afneemt, dan bieden de partners binnen het netwerk de juiste ondersteuning op het juiste moment.”

Samen voorbereiden op gezond oud worden
Hetty Top, eveneens coördinator, vult aan: “Lokaal kijken de professionals in ons netwerk over de grenzen van hun eigen mogelijkheden en zoeken elkaar op. Regionaal stimuleren we de ontwikkeling en uitwisseling van kennis, innovatie en goede afstemming tussen partijen, want ouderen zijn erbij gebaat dat alle betrokken partijen goed samenwerken rondom preventie, vitaliteit, welzijn, wonen en zorg. Een mooie samenwerking om te bevorderen dat inwoners van de Achterhoek zich goed voorbereiden op gezond en veerkrachtig ouder worden.”

Meer informatie en op de hoogte blijven

De gezamenlijke ambitie van de partners in het netwerk is beschreven in het Programma Veerkracht.
Lees hier het hele programma. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de website www.netwerkouderenachterhoek.nl. Via een nieuwsbrief kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen. Meld u hier aan als u die wil ontvangen. Een coördinator spreken? Neem dan telefonisch contact op met Loes Koster (06 – 47 86 74 14) of Hetty Top (06 – 22 24 33 93). Of mail naar info@netwerkouderenachterhoek.nl.