Nieuw bij Careaz: kwaliteitsverpleegkundigen

Geplaatst op 02 april 2021

Sinds mensen langer thuis blijven wonen is de zorg voor mensen die wel in een woonzorgcentrum en verpleeghuis wonen complexer geworden. Dat is landelijk en ook bij Careaz merkbaar. Bij ingewikkeldere zorgvragen worden kwaliteit en veiligheid van zorg nog belangrijker. Daarnaast is het zo dat in de ouderenzorg steeds meer gekeken wordt naar wie iemand is en wat diegene belangrijk vindt. Ook onze medewerkers streven ernaar om de zorg, begeleiding of behandeling daar zo goed mogelijk op aan te laten sluiten om zo iedere dag voor een glimlach te zorgen.

Anders denken en werken
Door deze ontwikkelingen moeten zorgmedewerkers op een andere manier denken en werken dan ze gewend waren. Van hun deskundigheid en bekwaamheid wordt gevraagd dat die mee ontwikkelen met de nieuwe werksituatie. Maar hoe doe je dat als Corona en een tekort aan zorgmedewerkers op de arbeidsmarkt je werkzaamheden nog verder uitbreiden? Hoe borg je dan de kwaliteit van zorg en veiligheid voor de bewoners én voor de medewerkers?

Bredere mix in deskundigheid
Onze oplossing: het inzetten van HBO-opgeleide kwaliteitsverpleegkundigen. Met de toevoeging van deze nieuwe functie ontstaat er een bredere mix in deskundigheid in onze organisatie en de teams. De kwaliteitsverpleegkundigen hebben een veelzijdige functie: meelopen, meekijken, adviseren en coachen van zorgteams en/of medewerkers, maar ook het regiomanagement ondersteunen bij verbeterprojecten, bijdragen aan onze werkcultuur van lerend verbeteren en het doen van audits, waarbij getoetst wordt of de zorg voldoet aan de geldende kwaliteits- en veiligheidseisen. Zo leveren de kwaliteitsverpleegkundigen een actieve bijdrage aan de kwaliteit van leven, wonen en welzijn van onze cliënten én aan het werkplezier van de collega’s.

Gefaseerd ingevoerd
Per 1 april 2021 gaan twee nieuwe kwaliteitsverpleegkundigen aan de slag. In eerste instantie in de regio Oost Gelre, daarna volgen ook de andere regio’s met deze nieuwe manier van werken. We wensen Femke en Anita succes, maar vooral veel plezier met deze mooie uitdaging!

Lerend werken aan kwaliteit van zorg en veiligheid. Careaz maakt het mogelijk. Want wij gaan verder. Verder met aandacht. Voor de bewoners. Voor onszelf. Voor elkaar.


“Anders denken, anders werken en collega’s meenemen in nieuwe ontwikkelingen om zo SAMEN de zorg voor bewoners nog beter te maken. Dat is waar we naar uitkijken om mee aan de slag te gaan.” – Femke Luimes en Anita Raben-Hendriksen