Officiële opening voor bewoners Antoniushove en Rapenburgerhof

Geplaatst op 16 december 2022

Op vrijdag 16 december vond de besloten opening plaats voor de bewoners van de gloednieuwe woonzorglocaties Antoniushove en Rapenburgerhof van Careaz in Lichtenvoorde. Deze nieuwe woonomgeving staat voor verandering in de ouderenzorg. In september verhuisden de bewoners al naar hun nieuwe appartementen en nu ze rustig gesetteld zijn, is er ruimte voor een bescheiden, gezellige viering. De burgemeester en wethouder van Oost Gelre waren aanwezig om de opening officieel af te trappen, om daarna samen met de bewoners het heugelijke moment te vieren.

Verhuizing positief ervaren
De verhuizing van de tijdelijke huisvesting Antoniushove en Patronaatshof naar de twee nieuwe locaties, is door de zorgvuldige voorbereiding soepel verlopen. De nieuwe locaties tellen 104 appartementen, allemaal voorzien van een woonkamer met pantry, slaapkamer en ruime badkamer. Bewoners gaan er in ruimte echt op vooruit. De reacties van de bewoners en familieleden zijn positief. De indeling van het pand en de huiselijkheid spreekt hen aan. Daarnaast vinden ze het fijn dat ze (weer) in het centrum wonen. Toch is het ook wennen, niet alleen voor de bewoners en familieleden, maar ook voor de zorgmedewerkers.

Ouderenzorg benaderen vanuit positieve gezondheid
De nieuwe woonomgeving is namelijk meer dan een complex van mooie, nieuwe woonzorgappartementen. De visie van Careaz die uitgaat van positieve gezondheid is voor het eerst hierin doorvertaald. Hierbij wordt vooral  gekeken naar wat iemand wél kan. Wanneer een verhuizing naar een zorgappartement nodig is, blijft dit bij de zorg en ondersteuning het uitgangspunt. Deze visie vraagt om nieuwe vormen van wonen en zorg: woonvormen die een zekere mate van beschutting en bescherming bieden om het langer zelfstandig wonen mogelijk te maken en zorgverlening die bewoners met een eigen netwerk zoveel mogelijk ondersteunt bij het behoud van hun eigen regie en leefwijze. Bewoners wonen dan ook niet langer meer op ons werk, maar (zorg)medewerkers werken in hun huis. Tijdens het ontwerp is hier bewust naar gekeken: zoveel mogelijk ruimte voor wonen en zo min mogelijk ruimte voor de zorgorganisatie, zoals kantoor- en vergaderruimte.

Behoud van eigen regie en leefwijze
Die visie betekent ook dat bewoners niet meer worden opgenomen in een kamer, maar verhuizen naar en wonen in een volwaardig appartement in een woon-zorgcomplex van Careaz. Hier ontmoeten bewoners elkaar én wijkbewoners, die ook van harte welkom zijn. Bewoners ontvangen een basispakket aan zorg en diensten, afhankelijk van de zorgindicatie die zij krijgen. Als een bewoner meer hulp nodig heeft, passend binnen de zorgindicatie, dan kan dit individueel worden ingekocht of zal er een beroep moeten worden gedaan op familie of anderen binnen het eigen netwerk. De bewoners hebben ruimte voor eigen voorkeuren. Wil men liever warm eten in de avond, dan kan dit. Ook waar ze willen eten is aan hen: in het Grand café, de buurtkamer of in eigen appartement. In principe staan de deuren open voor bewoners, tenzij dat voor iemand niet meer veilig is. Dan wordt gekeken wat voor die bewoner de beste oplossing is.

Verandering in denken en doen
De verandering dat zorgmedewerkers van Careaz niet meer alle zorg uit handen nemen en dat hulp van familie of andere naasten na verhuizing naar een zorglocatie nog steeds nodig is, vraagt niet alleen om begrip en acceptatie van bewoners en naasten. Ook voor zorgmedewerkers betekent dit een omslag van ‘overnemen van zorg’ naar ‘wat hebben bewoners nodig aan ondersteuning om het zoveel mogelijk zelf te kunnen’, om zo samen met de mantelzorg de regie te behouden op het eigen leven. Deze verandering vergt tijd en begeleiding. Careaz is zich daar van bewust en geeft ruimte en aandacht aan deze ontwikkeling.