Zorg goed geregeld

Als u ouder wordt, wilt u prettig blijven wonen en leven. Met de juiste zorg en ondersteuning is dat vaak heel goed mogelijk. Careaz biedt ouderen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz) verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling. De zorg voor u is bij ons goed geregeld.

Carez Lichtenvoorde 200720 Algemeen 853