Duurzaamheid

Careaz wil vanuit haar maatschappelijke opdracht een duurzame organisatie zijn. We nemen de verantwoordelijkheid om een gezonde leefomgeving te creëren voor cliënten en een gezonde werkomgeving voor medewerkers. Dit doen we door mogelijkheden voor beweging en ontspanning aan te bieden, maar bijvoorbeeld ook door te zorgen voor een groene leefomgeving. Daarnaast streven we naar duurzame zorg en duurzaam vastgoed.

Duurzame zorg

Om duurzame zorg te kunnen bieden, werken we zoveel mogelijk samen met partners in de Achterhoek. We willen goede zorg leveren op een zo doelmatig mogelijke manier. Voorbeelden hiervan zijn het gezamenlijk inzetten van behandelaren, het samen organiseren van de nachtzorg thuis in het oosten van de Achterhoek en de samenwerking op het gebied van de toepassing en opschaling van zorgtechnologie in de thuiszorg.

Duurzaam personeelsbeleid

We investeren in een goede en gezonde werksfeer, -cultuur en -omgeving. Naast het voorkomen van verzuim, investeren we in gezonde en vitale medewerkers die goed inzetbaar zijn en blijven waardoor zij betere zorg- en dienstverlening kunnen leveren, productiever zijn en continuïteit van zorg geboden kan worden. Dit doen we door speciale aandacht aan gezondheid en vitaliteit van onze medewerkers te geven. Zo is bijvoorbeeld de projectgroep ‘Careaz sterk in beweging’ opgericht om onze medewerkers en ons als organisatie te ondersteunen bij het maken van verantwoorde keuzes op leefstijlthema’s als bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning.

Duurzaam vastgoed

Voor wat betreft duurzaam vastgoed stellen wij ons (pro-)actief op ten aanzien van wet- en regelgeving op het gebied van energieverbruik. Dit betekent dat we zuinig omgaan met energie, CO2-uitstoot zoveel mogelijk proberen te beperken en een duurzaam beleid voeren dat aansluit bij de wettelijke verplichtingen vanuit de EED (Energy Efficiency Audit). Ook zorgen we bij de nieuwbouw van onze locatie Antoniushove dat het gebouw voldoet aan de geldende BENG-normering.