Financiering van de zorg

Om in aanmerking te komen voor zorg van Careaz, hebt u in de meeste gevallen een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of een beschikking van uw gemeente. Met een indicatie kunnen we u ondersteunen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Met een beschikking leveren we ondersteuning op basis van de Wet maatschappelijke ontwikkeling (Wmo). Er is ook zorg die wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet. En u kunt bij ons zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (Pgb) of eigen middelen.

Wet langdurige zorg (wlz):

De Wlz vergoedt wonen met zorg, modulair pakket thuis, volledig pakket thuis en palliatief terminale zorg bij een zorgorganisatie. U betaalt ook een eigen bijdrage. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Op de website van het CAK kunt u uitrekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo):

De Wmo vergoedt huishoudelijke hulp, begeleiding, persoonlijke verzorging, logeeropvang en mantelzorgondersteuning. U betaalt ook een eigen bijdrage. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Op de website van het CAK kunt u uitrekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is.

Zorgverzekeringswet (Zvw):

De Zvw vergoedt wijkverpleging, persoonlijke verzorging en palliatief terminale zorg thuis. U betaalt geen eigen bijdrage.

Persoonsgebonden budget (Pgb):

Een ontvangt een bedrag waarmee u zelf uw zorg kunt inkopen binnen de Wlz of de Wmo.

Vraag het onze consulenten

Voor meer informatie over de vergoeding van zorg kunt u altijd contact opnemen met onze consulenten. Zij zijn tijdens kantoortijden bereikbaar op 088 110 6000.