Klachten

We doen ons uiterste best voor u en uw naaste familie. Toch kan het gebeuren dat er misverstanden ontstaan of dat u ontevreden bent. Als u een klacht hebt, dan horen wij het graag. We zien elke klacht als een gratis advies om onze zorg- en dienstverlening te verbeteren.

Als u een klacht hebt

Bespreek uw klacht eerst met de betrokken medewerker. Als dit niet leidt tot een oplossing, kunt u uw klacht melden bij de regiomanager. U krijgt binnen zes weken altijd een reactie van ons. Bent u nog niet tevreden of wilt u advies over de behandeling van uw klacht? Neem dan contact op met de vertrouwenspersoon van uw regio. De vertrouwenspersoon probeert door bemiddeling tot een oplossing te komen. Uiteraard gebeurt die bemiddeling vertrouwelijk en alleen met uw instemming.

Onafhankelijke klachtencommissie

Lukt het niet om de klacht op te lossen, dan kunt u de onafhankelijke klachtencommissie inschakelen. U kunt uw klacht indienen bij de ambtelijk secretaris van de klachtencommissie. Dit kan per mail naar secr.klachtencommissie@szmk.nl of per post naar: Klachtencommissie, T.a.v. mevrouw Nathalie Hoitink-Sesink, Ludgerstraat 17, 7121 EG Aalten. Een kort bericht waarin u de klacht omschrijft, is voldoende. De vertrouwenspersoon helpt u graag hierbij. U ontvangt binnen tien dagen een ontvangstbevestiging van de commissie met uitleg over de verdere procedure.

Leden van de klachtencommissie:

  • Mw. K.H.A. Heenk, voorzitter, jurist
  • Dhr. V. Weijermars
  • Dhr. J. Freriks
  • Mw. Th. Wolters
  • Dhr. P. Coppens

Geschillencommissie

Natuurlijk hopen we dat we er samen uitkomen. Mocht uw klacht na inschakeling van de onafhankelijke klachtencommissie toch nog niet zijn opgelost, dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie zorg, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Of u kunt zich wenden tot de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd.

Een volledige beschrijving van de klachtenregeling van Careaz leest u hier.