Klachten

We doen ons uiterste best voor u en uw naaste familie. Toch kan het gebeuren dat er misverstanden ontstaan of dat u ontevreden bent. Als u een klacht hebt, dan horen wij het graag. We zien elke klacht als een gratis advies om onze zorg- en dienstverlening te verbeteren.

Als u een klacht hebt

Bespreek uw klacht eerst met de betrokken medewerker. Als dit niet leidt tot een oplossing, kunt u uw klacht melden bij de clustermanager. U krijgt binnen zes weken altijd een reactie van ons. Bent u nog niet tevreden dan kunt u zich indien gewenst richten tot de onafhankelijke klachtencommissie.

Heeft u behoefte aan ondersteuning hierbij of iemand die even met u meedenkt? Neem dan contact op met de vertrouwenspersoon van Careaz.

Onafhankelijke klachtencommissie

Lukt het niet om de klacht op te lossen, dan kunt u de onafhankelijke klachtencommissie inschakelen. U kunt uw klacht indienen bij de ambtelijk secretaris van de klachtencommissie. Dit kan per mail naar secr.klachtencommissie@szmk.nl of per post naar: Klachtencommissie, T.a.v. mevrouw Nathalie Hoitink-Sesink, Ludgerstraat 17, 7121 EG Aalten. Een kort bericht waarin u de klacht omschrijft, is voldoende. U ontvangt binnen tien dagen een ontvangstbevestiging van de commissie met uitleg over de verdere procedure.

Leden van de klachtencommissie per maart 2024:

  • De heer R. van Gestel, voorzitter, jurist
  • De heer V. Weijermars
  • De heer J. Freriks
  • De heer P. Coppens
  • Mevrouw C. Sloetjes
  • Mevrouw L.A.E. Lanting- Wesseling

Het secretariaat klachtencommissie is te bereiken op 06 – 10 04 41 48.

Geschillencommissie

Natuurlijk hopen we dat we er samen uitkomen. Mocht uw klacht na inschakeling van de onafhankelijke klachtencommissie toch nog niet zijn opgelost, dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie zorg, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Of u kunt zich wenden tot de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd.

Een volledige beschrijving van de klachtenregeling van Careaz leest u hier.