Onafhankelijk cliëntondersteuner

Als u zorg nodig hebt of krijgt, kunt u zich gratis laten bijstaan door een onafhankelijk cliëntondersteuner.

Binnen de Wlz

Bij het regelen van zorg, zoals het aanvragen van een indicatie, het kiezen van een zorgaanbieder of het maken van afspraken over de zorg, hebt u binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) recht op hulp van een onafhankelijk cliëntondersteuner. Menzis zorgkantoor biedt deze hulp. De cliëntondersteuner geeft onder andere informatie en advies over het zorgaanbod in de regio, helpt bij het maken van een keuze voor een zorgaanbieder en bij het maken van zorgafspraken. Op de website van Menzis Zorgkantoor vindt u een lijst met contactgegevens van onafhankelijk cliëntondersteuners.

Binnen de Wmo

Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn gemeenten verantwoordelijk voor het aanbieden van onafhankelijke cliëntondersteuning. Welke vorm de ondersteuning precies heeft en welke organisatie de ondersteuning biedt, verschilt per gemeente. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw eigen gemeente.