Vertrouwenspersoon

Careaz heeft een vertrouwenspersoon voor cliënten, cliëntenvertrouwenspersonen onvrijwillige zorg en een vertrouwenspersoon voor medewerkers, vrijwilligers en stagiaires.

Vertrouwenspersoon cliënten

Als cliënt of bewoner van één van onze locaties hebt u, bij onvrijwillige zorg, recht op onafhankelijke ondersteuning. Ook bij vragen over het wonen bij en/of de zorg en ondersteuning van Careaz kunt u gebruik maken van de cliëntvertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon cliënten is er voor u, maar ook voor uw naasten. De vertrouwenspersoon luistert naar wat u vertelt, geeft advies of ondersteunt bij het vinden van een oplossing.

De cliëntvertrouwenspersoon luistert, vraagt door, onderzoekt wat uw wensen zijn en welke oplossingen daarvoor gevonden kunnen worden. Veelal kunt u op basis hiervan goed verder. Soms zijn vervolgstappen wenselijk en bespreekt de cliëntvertrouwenspersoon met u welke mogelijkheden zij daarvoor heeft. Mocht er sprake zijn van ontevredenheid, kan de vertrouwenspersoon u ook ondersteunen bij het indienen of formuleren van een klacht, door u bijvoorbeeld bij te staan in gesprekken.

De vertrouwenspersoon voor alle cliënten en bewoners van Careaz is mevrouw A.M. Maalderink-Busch en bereikbaar via 06 137 907 16. Zij is extern en werkt onafhankelijk.

Vertrouwenspersoon medewerkers

Medewerkers, vrijwilligers en stagiaires van Careaz hebben recht op onafhankelijke ondersteuning bij vragen of klachten over het werken bij Careaz. Bijvoorbeeld bij ongewenst gedrag (agressie en geweld, seksuele intimidatie, pesten of discriminatie) van collega’s, leidinggevende of cliënten. De vertrouwenspersoon luistert, geeft advies en hulp bij het vinden van een oplossing of bij het indienen van een klacht.

Careaz heeft een vertrouwenspersoon medewerkers, die onafhankelijk werkt van Careaz.