Wachttijden

Appartement

Hoe graag we het ook willen, het lukt vaak niet om u onmiddellijk een appartement aan te bieden op de locatie van uw keuze. Als u een indicatie hebt, doen we er wel alles aan om ervoor te zorgen dat u zo snel mogelijk kunt verhuizen. Dit wordt bepaald door een wachtstatus die iets zegt over hoe dringend uw situatie is. In dit document worden de vier verschillende statussen van de Wet Langdurige Zorg aan u uitgelegd.

Een indicatie van de wachttijden voor Wonen bij Careaz vindt u hier. Onze consulenten informeren u graag over de actuele wachttijden die in uw specifieke situatie van toepassing zijn. Zij zijn tijdens kantooruren bereikbaar op 088 110 6000.

In de tijd dat u wacht om te kunnen verhuizen, kunnen we u uiteraard wel zorg aan huis verlenen. En u kunt overdag terecht op onze locaties voor dagactiviteiten (dagbesteding).

Thuiszorg

Voor zorg aan huis zijn er meestal geen wachttijden. Met een indicatie of beschikking kan deze zorg vaak binnen een paar dagen starten.

Een indicatie van de wachttijden voor thuiszorg van Careaz vindt u hier. Onze wijkverpleegkundigen informeren u graag over de actuele wachttijden. Zij zijn tijdens kantooruren bereikbaar op 0544 745 555.

Dagactiviteiten

Voor dagactiviteiten met zorg hebben we over het algemeen geen wachttijden. We proberen ervoor te zorgen dat u op korte termijn deel kunt nemen. Bel voor meer informatie of aanmelden tijdens kantooruren naar 088 110 6000.