Wet zorg en dwang

Op 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) ingegaan. De nieuwe wet regelt dat mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) zorg krijgen waar zij het mee eens zijn. Het uitgangspunt van de Wzd is ‘Nee, tenzij’. Dit betekent dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving.

Vrijheid en veiligheid

In de [visie] van Careaz staat het bieden van zorg met persoonlijke aandacht voorop. We willen een cliënt goed leren kennen en weten wat vrijheid voor hem of haar betekent. Soms kunnen mensen met dementie niet meer zelf inschatten wat goed of veilig voor hen is. Dan nemen wij de verantwoordelijkheid om mantelzorgers en naaste familie te betrekken bij het maken van keuzes over de zorg. We vinden het belangrijk om samen een weg te vinden, zodat we vrijheid kunnen bieden waarbij ook de veiligheid (h)erkend wordt.

Vragen

Voelt u de behoefte om de gevolgen van de Wzd te bespreken? Benader dan gerust de verpleegkundige van de afdeling. Wilt u meer weten over de Wzd? Op de website dwangindezorg.nl en in onderstaande brochures leest u er meer over:

Clientvertrouwenspersoon onvrijwillige zorg

In de Wzd is geregeld dat cliënten recht hebben op een door de overheid aangestelde cliëntenvertrouwenspersoon. U kunt bij deze cliëntenvertrouwenspersoon terecht als u te maken hebt met onvrijwillige zorg, zorg die u niet wilt. De cliëntenvertrouwenspersoon luistert naar u, geeft uitleg over uw rechten, ondersteunt bij het zoeken naar oplossingen of bij het indienen van een klacht. De cliëntenvertrouwenspersoon is onafhankelijk van Careaz en in dienst bij Adviespunt Zorgbelang.

Voor elke regio is er een cliëntenvertrouwenspersoon onvrijwillige zorg:

Mocht u de cliëntenvertrouwenspersoon in uw regio niet kunnen bereiken, dan kunt u ook bellen naar 088 929 40 990.