Jaarrekening

In een jaarrekening leggen we als organisatie financiële verantwoording af over het afgelopen boekjaar. We hebben de verplichting dit document jaarlijks te publiceren op de website jaarverantwoordingzorg.nl van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Wilt u onze gepubliceerde jaarrekening(en) bekijken? Klik dan hier en zoek op Careaz bij Instellingsnaam en voer het gewenste jaar in.

Hier vindt u ook het bestuursverslag, wat als een jaarverslag kan worden gelezen.