Bestuur en toezicht

Ingrid Wolbert is bestuurder van Careaz. Zij heeft de dagelijkse leiding en is eindverantwoordelijk voor de strategie en het beleid. Bij het nemen van besluiten heeft de raad van bestuur aandacht voor de belangen van iedereen die bij Careaz betrokken is: ouderen en hun naaste familie, medewerkers, vrijwilligers, maar ook samenwerkingspartners en gemeenten.

De raad van toezicht houdt toezicht op de besturing van Careaz. De raad van toezicht van Careaz bestaat uit Stef Joosten (voorzitter), Marcel Wijnands, Marieke Weersink, Paul Verploegen en Like Vis. Klik hier als u meer wilt weten over de visie op het toezicht bij Careaz.

In lijn met de Zorgbrede Governancecode heeft de raad van toezicht de regeling onkostenvergoeding raad van bestuur vastgesteld. Het beleid hierover leest u hier. Een overzicht van de gemaakte kosten in 2023 vindt u hier.

Van links naar rechts op de eerste rij: Stef Joosten (voorzitter) en Marcel Wijnands. Op de tweede rij: Marieke Weersink, Paul Verploegen en Like Vis.