Ondernemingsraad

We vinden het belangrijk dat medewerkers van Careaz actief kunnen meepraten en meebeslissen over de zorg, de organisatie en het personeelsbeleid. De medezeggenschap voor medewerkers is geregeld via de ondernemingsraad. De ondernemingsraad van Careaz heeft zeven vaste zetels, die worden aangevuld met werkgroepen en commissies van collega’s die gemotiveerd zijn om met een bepaald onderwerp aan de slag te gaan. Zo komen kennis en ervaring van de werkvloer samen met de visie van het bestuur en management.

TROTS

De ondernemingsraad doet haar werk met TROTS: Transparant, Respectvol, Overtuigd, Trots en Samen. Ze slaat bruggen en bevordert besluiten die goed zijn voor Careaz en voor iedereen die bij de organisatie betrokken is. De raad zoekt naar een goede balans tussen de verschillende belangen en doet dit vanuit verschillende rollen. De ene keer is dat proactief, bij een andere gelegenheid meer participerend, geïnformeerd, beoordelend, operationeel of evaluerend.

Overlegmomenten

De leden van de ondernemingsraad komen maandelijks bij elkaar, maar spreken elkaar ook op afstand via het sociale intranet en beeldbellen. Een aantal keren per jaar is er een overlegvergadering met de bestuurder en jaarlijks een overleg met afvaardigingen van de verschillende raden van Careaz: ondernemingsraad, cliëntenraad, raad van bestuur, en raad van toezicht.

Contact

Contact opnemen met de ondernemingsraad kan via Anita Delsing, ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad. Dit kan door te mailen naar ondernemingsraad@careaz.nl. Medewerkers van Careaz kunnen ook contact opnemen via OnderOns.