Samenwerkingspartners

Careaz is een compacte, lokaal en regionaal sterk verankerde zorgorganisatie. Dat dragen we met trots uit. De lijnen zijn kort en we kennen veel mensen, waardoor we vlot kunnen inspelen op vernieuwingen. Zien wat mogelijk is en doen wat nodig is. Dat geeft ons plezier en kenmerkt onze Achterhoekse mentaliteit.

Zorg- en welzijnspartners

Careaz is historisch verankerd in de lokale gemeenschappen in de Achterhoek. Als vanzelf onderhouden we intensieve contacten met plaatselijke initiatieven en verenigingen die bijdragen aan het welzijn van ouderen. Daarnaast hebben we lange en intensieve samenwerkingsrelaties met huisartsen, met collega-zorgorganisaties in de langdurige zorg, met gemeenten en met ziekenhuizen in de regio. We zijn vertegenwoordigd in veel regionale overlegvormen en participeren actief in regionale samenwerkingsinitiatieven. Careaz is een echte netwerkorganisatie. Met Marga Klompé, Azora en Sensire hebben we concrete samenwerkingsafspraken. We wisselen medewerkers uit en organiseren samen specifieke dienstverlening, zoals de nachtzorg. Alleen samen kunnen we ouderen op het juiste moment de juiste zorg op de juiste plek bieden tegen aanvaardbare kosten.

Zorglandschap van de toekomst

Met de gemeenten in ons kernwerkgebied Aalten, Oost-Gelre en Berkelland en Menzis praten we over de inrichting van het zorglandschap voor de komende twintig jaar. Uitbreiding en toegankelijkheid van verpleeg(huis)capaciteit is een belangrijk thema. Het realiseren van adequate huisvesting met zorg vraagt vooruitzien, innovatie en investeringen voor de lange termijn. Hierin werken we nauw samen met woningcorporaties De Woonplaats en ProWonen. Ook investeren we zelf, bijvoorbeeld in de nieuwbouw van Antoniushove in Lichtenvoorde. Naast uitbreiding gaat het bij dit thema ook over anders en slimmer organiseren, waarbij we uiteraard samen optrekken met onze regionale partners, het zorgkantoor en de zorgverzekeraars.

Lerende Organisatie

Careaz werkt ook nauw samen met onderwijsinstellingen en kennisinstituten. Middelbare beroepsopleidingen zoals het Graafschap College, Aventus, ROC Twente, Prakticon, Pronova, Marianum en Schaersvoorde zijn belangrijke samenwerkingspartners. Maar we zijn ook verbonden met hogescholen, zoals de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Saxion. En via stagiaires met de Radboud Universiteit en Universiteit Twente. We willen een lerende organisatie zijn, dus het bieden van stageplaatsen en het opleiden van professionals is voor ons vanzelfsprekend. Hiermee investeren we in voldoende gekwalificeerde zorgmedewerkers voor de toekomst. En blijven we geprikkeld om steeds weer nieuwe inzichten te verwerven.