Zorginnovatie en technologie

Careaz wil de best mogelijke zorg bieden, nu en in de toekomst. Daarom zijn we nieuwsgierig en ambitieus als het gaat om zorginnovatie. We wachten niet af, maar nemen initiatief om ons voortdurend te blijven ontwikkelen. Als een van de weinige ouderenzorgorganisaties heeft Careaz een technisch geneeskundige in dienst die helpt bij de inzet en implementatie van zorgtechnologie. Daarbij staat de mens altijd centraal. Bij alles wat we doen kijken we goed naar hoe slimme technologie het dagelijks leven voor ouderen en zorgmedewerkers makkelijker en leuker kan maken.

Vertrouwd raken

Onze zorgmedewerkers zijn een cruciale schakel in het laten werken van technologie. Daarom hebben we ambassadeurs zorgtechnologie, die vraagbaak zijn voor collega’s. Ook hebben we een eigen probeerservice van technologische hulpmiddelen. Zo kunnen cliënten en zorgmedewerkers vertrouwd raken met zorgtechnologie en ervaren welke meerwaarde het kan hebben. Om hierin meer te bereiken werken we in de Achterhoek nauw samen met andere ouderenzorgorganisaties en zijn we lid van de Technologie & Zorg Academie (TZA).

sara bij careaz4 scaled

‘Zorgrobot Sara verhoogt het welzijn van ouderen en draagt tegelijkertijd bij aan het verlagen van onze werkdruk als zorgprofessionals.’

Lees hier het hele verhaal over robot Sara

Uitgedaagd worden

Innovatie in de zorg zit natuurlijk niet alleen in de inzet van technologie, het zit ook in mensen. Daarom creëren we bij Careaz een werkomgeving waarin medewerkers zich uitgedaagd voelen. We geven hen de ruimte om fris en creatief te kijken naar werkprocessen en hierin nieuwe dingen uit te proberen. We zijn ervan overtuigd dat dit de beste basis is om echt aandachtvolle, persoonlijke zorg op maat te kunnen bieden.

‘Met de slaaprobot Somnox slaapt een van onze cliënten van 99 rustiger en beter in. Het geeft haar een gevoel van veiligheid. Van de oorspronkelijke meldingen van wel drie keer per nacht is dit met de Somnox terug gegaan naar geen enkele melding.’

Patty Lageschaar, wijkverpleegkundige Thuiszorg Oost Gelre