Positieve Gezondheid in gebouwen vertaald

Geplaatst op 22 september 2022

Deze maand verhuizen iets meer dan honderd bewoners naar het nieuwe Antoniushove en Rapenburgerhof.

Bij de ontwikkeling van dit nieuwbouwcomplex is heel bewust gekeken hoe de zes dimensies van Positieve Gezondheid van Machteld Huber kunnen worden vertaald in de gebouwen. Careaz werkt vanuit dit gedachtengoed waarbij vooral gekeken wordt naar wat iemand wél kan en wat familie of omgeving kan doen om te ondersteunen. Zodat iemand zijn of haar ‘uw eigen leefwijze’ zolang mogelijk kan voortzetten. En wanneer zorgondersteuning nodig is dan betrekken bewoners en hun mantelzorger(s) de zorgmedewerkers. Niet andersom. Dat vraagt niet alleen een compleet andere benadering van vastgoedontwikkeling, maar ook om een andere kijk op zorg. Een waarin de mens centraal staat en niet de aandoening.

Onlangs publiceerde Zorgvisie een artikel hierover. Aan het woord komen Ard-Jan Bolijn -manager bedrijfsvoering van Careaz-, Nicolette van den Hurk – manager kwaliteitsontwikkeling en zorginnovatie van Careaz-, Anneke Nijhoff – conceptontwikkelaar van HevoFame- en architect Bob Hebben. Wilt u het artikel lezen? Dat kan via deze link https://www.zorgvisie.nl/positieve-gezondheid-voor-het-eerst-in-gebouw-vertaald/