Samen onderweg naar morgen

Geplaatst op 08 februari 2024

Als er professionele zorg nodig is, dan was het tot nu toe zo dat zorgmedewerkers veel van cliënten, bewoners en mantelzorgers overnemen. Deze werkwijze is om een aantal redenen niet langer houdbaar, willen we in de toekomst de zorg beschikbaar houden voor hen die dit nodig hebben:

  • het aantal ouderen in Nederland neemt toe en mensen worden steeds ouder. Daardoor stijgt niet alleen de zorgvraag, deze wordt ook complexer,
  • het aantal mensen dat in de zorg werkt, stijgt niet mee met het aantal mensen dat zorg nodig heeft,
  • bovendien willen we allemaal zoveel en zolang mogelijk zelfstandig en vitaal blijven leven en wonen. Dit vraagt in de eerste plaats iets van onszelf en de mensen die dichtbij ons staan, maar ook wat van de zorg. Door anders te werken, worden ouderen gestimuleerd zelfstandigheid te behouden of terug te krijgen. Dat geeft zelfvertrouwen.

De zorg in Nederland, ook bij Careaz, wordt daarom anders georganiseerd.

Wat betekent de verandering bij Careaz?
Om mensen zo lang mogelijk hun eigen leven te laten leiden, werken we volgens deze uitgangspunten als er thuiszorg nodig is of als iemand verhuist naar een appartement van Careaz:

  • Cliënten, bewoners en mantelzorgers betrekken ons in hun leven (in plaats van andersom),
  • we zijn te gast in de woonomgeving van de cliënt of bewoner,
  • we nemen niet over wat de cliënt, bewoner of mantelzorger zelf kan doen,
  • we helpen de cliënt en bewoner te (her)leren wat zij zelf niet meer kunnen,
  • we zoeken samen met de cliënt, bewoner en hun naasten naar een oplossing voor wat overblijft.

Hoe zien die uitgangspunten er in de praktijk uit?
Om een beeld te geven van hoe Careaz de ouderenzorg van de toekomst vormgeeft, worden korte video’s gemaakt over de nieuwe werkwijze. Vandaag delen we de eerste twee die gaan over het moment waarop verhuizen naar een appartement van Careaz wordt besproken en over leven en wonen bij Careaz. In het voorjaar van 2024 staat het publicerend van video’s bij de thuiszorg en dagzorg van Careaz nog op de planning. Deze delen we dan uiteraard ook op onze website.

Samen zijn we onderweg naar morgen!