Willen we in de toekomst ouderen de zorg geven die nodig is, dan moeten we innoveren en investeren. Dat gaan we dus doen. Careaz heeft hiervoor het lef, de middelen en de mensen. Samen komen we verder.


De nieuwe strategie van Careaz bestaat uit vijf onderwerpen. Lees hieronder meer of klik rechts op de afbeelding voor een korte samenvatting (infographic).

Persoonsgerichte ouderenzorg

Verder bouwen aan persoonsgerichte ouderenzorg nu en in de toekomst. Voor de juiste zorg op de juiste plek.

De zorgvraag is sterk aan het veranderen. De vergrijzing neemt toe en steeds meer ouderen hebben complexe gezondheidsproblemen. Dat betekent dat we in de (nabije) toekomst andere zorgoplossingen moeten bieden dan we nu doen. Het aanbod moet veranderen en meer gevarieerd worden. Daarbij is het van belang de kennis over complexe gezondheidsproblemen up to date te houden.

De zorgvraag verandert niet alleen, maar groeit ook. Dat heeft gevolgen voor onze fysieke locaties. Heel praktisch betekent het dat Careaz zal moeten uitbreiden. Met name in de gemeente Berkelland is uitbreiding nodig, maar er wordt ook gekeken in Dinxperlo. Groeien gaat niet alleen over gebouwen, maar ook over personeel, samenwerking en de facilitaire diensten.

Werkplezier en ontwikkeling

Verder met jouw werkplezier en ontwikkeling. Persoonlijke aandacht voor de medewerker.

Medewerkers van Careaz hebben het aandacht geven aan cliënten in hun genen zitten. Aandacht vragen voor zichzelf is minder vanzelfsprekend, terwijl het wel heel belangrijk is. Door als werkgever goed te weten hoe medewerkers in hun vel zitten, werken ze met meer plezier en is er minder kans op uitdiensttreding of langdurige uitval.

Careaz stimuleert op verschillende manieren dat medewerkers goed voor zichzelf zorgen, door zelf het goede voorbeeld te geven. Dat begint al voordat iemand echt in dienst komt. Ook is er veel aandacht voor de eerste 100 dagen dat een collega in dienst is. Hij of zij moet goed landen in de organisatie door een warm welkom en een goede begeleiding. Verder is er aandacht voor het evalueren van teams, de onderlinge samenwerking en zelforganisatie; wat gaat er goed en wat kan beter.

Samenwerking

Verder samenwerken. Zowel in onze organisatie als in de regio.

Om ook in de toekomst de zorg te kunnen bieden die nodig is, is samenwerking in de regio noodzakelijk. Dat zal alleen meer worden, want alleen samen kunnen we toekomstige uitdagingen het hoofd bieden.

Er is op verschillende vlakken samenwerking denkbaar. Op het gebied van zorg natuurlijk, maar ook digitaal. Daarnaast gaat het over samenwerking bij de inzet van zorgtechnologie, aanbesteding sociaal domein van de gemeenten (dagzorg via de WMO) en specialistische zorg.

Zorgtechnologie en digitalisering

Verder met de kansen van zorgtechnologie en digitalisering. Op zoek naar slimme oplossingen die de zorg beter maken voor cliënten en collega’s.

Er gaat steeds meer digitaal, maar is dat ook veilig? Digitalisering gaat over werkprocessen, over alle informatie die nodig is om het werk goed te kunnen uitvoeren en de kwaliteit en veiligheid ervan. Dit geldt niet alleen intern, maar ook in de regio in de zorgketen.

Veiligheid gaat bijvoorbeeld over het ICT-netwerk: hoe veilig is deze en waar kunnen we verbeteringen aanbrengen? Daarnaast er de ambitie om een ISO-certificering voor Informatiebeveiliging te behalen. Verder is er het project eOverdracht, bedoeld om de verpleegkundig overdracht zoveel mogelijk te digitaliseren. In dit project werkt Careaz samen met ziekenhuizen, huisartsenorganisaties en andere VVT-organisaties.

Kennis, kwaliteit en innovatie

Verder groeien in kennis, kwaliteit en innovatie. Samen leren en verbeteren voor de best mogelijke zorg.

Zorgtechnologie is een thema dat sterk leeft onder de medewerkers van Careaz. Het wordt een steeds groter probleem om collega’s te vinden en dat terwijl de zorgvraag groeit. De inzet van technologie en innovatie kan helpen om met minder mensen meer te doen.

Binnen Careaz wordt een innovatieteam opgezet. Dit team zal bestaan uit collega’s uit verschillende regio’s, zowel uit de thuiszorg als intramuraal. Deze collega’s dragen zorg voor het initiëren, implementeren en begeleiden van projecten en dienen als aanspreekpunt voor collega’s. Daarnaast krijgt elke regio een innovatiewerkgroep, met daarin collega’s die enthousiast zijn over zorgtechnologie en graag willen meedenken.