Kort geding tegen zorgkantoren

Vijf Achterhoekse zorgorganisaties maken zich grote zorgen ...