Update over beveiligingsincident Carenzorgt.nl

Geplaatst op 16 november 2022

Op woensdag 26 oktober jl. vond er een beveiligingsincident plaats op Carenzorgt.nl, waarbij ook ongeautoriseerd documenten van Careaz zijn gedownload. Alle betrokken cliënten en verwanten zijn inmiddels op de hoogte gebracht door Careaz.

De kans dat de documenten ook daadwerkelijk zijn ingezien is minimaal, omdat het in totaal landelijk ging om meer dan 10.000 documenten in een relatief kort tijdsbestek. Daarnaast is de verwachting dat door snel handelen van leverancier en politie verdere verspreiding is voorkomen.

Veilig gebruik Carenzorgt.nl
Zoals in een eerdere berichtgeving aangegeven, is het datalek opgelost en kunnen onze cliënten en verwanten Carenzorgt.nl veilig blijven gebruiken. Ook hebben wij een melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens, omdat het hier over privacy gevoelige informatie gaat.

Veilig internetten
Het is altijd goed om alert te blijven en uzelf online te beschermen. Meer informatie over welke maatregelen u kunt nemen, leest u op de website van de Rijksoverheid.

Heeft u nog vragen? Stel deze dan via info@careaz.nl.