Uw partner in ouderenzorg

Careaz is gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen. Samen met huisartsen en behandelend specialisten zorgen wij ervoor dat ouderen in Aalten, Berkelland en Oost Gelre zo gezond en veilig mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Als thuis wonen niet meer gaat, bieden we een fijn thuis in een van onze locaties in Borculo, Dinxperlo en Lichtenvoorde. In beide gevallen kunnen ouderen vertrouwen op aandachtvolle zorg op maat, zodat zij zo plezierig mogelijk kunnen leven.

Consultatie en advies

Onze specialisten ouderengeneeskunde hebben specifieke kennis en expertise in medische zorg, behandeling en begeleiding van ouderen met (beginnende) dementie, het syndroom van Korsakov of complexe lichamelijke beperkingen. Als (huis)arts kunt u onze specialisten ouderengeneeskunde consulteren en om advies vragen. Verder bestaat ons medisch team uit specialistisch verpleegkundigen, psychologen en een technische geneeskundige die met een medische blik kijkt naar de inzet van technologische mogelijkheden om ouderen optimaal te kunnen ondersteunen. Naast onze medisch specialisten staan ook onze trajectbegeleiders dementie u graag bij.

Wilt u als huisarts consultatie of advies? Dan kunt u bellen naar de collega’s van CareazContact via 088 110 6000. Zij brengen u dan in contact komt met een van onze specialisten ouderengeneeskunde.

Eerstelijns Verblijf (ELV)

Wilt u gebruikmaken van Eerstelijns Verblijf (ELV), omdat uw patiënt om medische redenen tijdelijk niet thuis kan wonen? Bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname, een val of als een mantelzorger even geen zorg kan bieden. Bij Careaz kan uw patiënt tijdelijk wonen om te herstellen of logeren. Ook in de laatste levensfase is kortdurend eerstelijns verblijf mogelijk.

Op onze locaties in Borculo en Dinxperlo bieden wij 24 uur per dag zorg aan ouderen met een ELV-indicatie laag. De huisarts blijft in dat geval de behandelaar. Op onze locatie in Lichtenvoorde bieden wij zowel zorg aan ouderen met een ELV-indicatie laag, als met een ELV-indicatie hoog (Careaz neemt de behandeling over) of palliatief.

Aanmelden
Als huisarts of als transferverpleegkundige in het ziekenhuis kunt u patiënten aanmelden voor ELV. Op werkdagen kunt u hiervoor binnen kantoortijden contact opnemen met onze consulenten. Buiten kantoortijden kunt u het stroomschema volgen van het convenant eerstelijnsverblijf. De aanmelding verloopt dan hetzelfde als bij crisissituaties. ELV valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Aanmelden

Zorg aan huis

Heeft uw patiënt voor korte of langere tijd zorg en ondersteuning nodig? De zorgprofessionals van onze thuiszorgteams in Oost Gelre, Berkelland en Aalten bieden u uitkomst. Zo kunnen mensen mét zorg en ondersteuning van Careaz vaak gewoon in hun eigen, vertrouwde omgeving blijven wonen.

Wijkteams
Wij werken met kleine, professionele wijkteams. Als het nodig is, staan wij voor u klaar met een breed scala zorg en ondersteuning zoals onder andere wijkverpleging, specialistische verpleegkundige verzorging en huishoudelijke hulp. Maar voor nachtzorg en terminale thuiszorg kunt u op ons rekenen. Voor meer informatie verwijzen we u naar deze pagina.

Aanmelden
Als huisarts of als transferverpleegkundige in het ziekenhuis kunt u patiënten aanmelden voor thuiszorg van Careaz. U kunt ons daarvoor altijd bereiken op het algemene nummer 0544 745 555. Of mail rechtstreeks met onze wijkverpleegkundigen:

Regio Oost Gelre
thuiszorg.oostgelre@careaz.nl

Regio Berkelland
thuiszorg.berkelland@careaz.nl

Regio Aalten
thuiszorg.aalten@careaz.nl

Aanmelden