Laatste levensfase

In uw laatste levensfase wilt u waarschijnlijk het liefst in uw eigen omgeving blijven. Er kan echter een moment komen dat dit niet meer mogelijk is. Wanneer u nog een levensverwachting heeft van korter dan drie maanden kunt u terecht bij Careaz voor professionele, terminale zorg in een huiselijke sfeer. Wij staan u bij en begeleiden u tijdens uw ziekte en sterven. Onze verzorgenden, verpleegkundigen en behandelaren doen er alles aan om het u zo comfortabel mogelijk te maken. Daarbij hebben we uiteraard ook oog voor uw naaste familie en vrienden.

Huiselijke sfeer

Terminale zorg in de laatste levensfase vindt plaats op onze locatie Hof van Flierbeek in Lichtenvoorde. U hebt de beschikking over een ingericht appartement in een huiselijke omgeving met alle gewenste ondersteuning en voorzieningen binnen handbereik. U kunt zich terugtrekken op uw kamer, maar u kunt ook het gezelschap opzoeken van anderen tijdens de maaltijden of in de gezellige huiskamer. Uw familie is uiteraard altijd welkom!

Aanmelden en kosten

Voor terminale zorg op deze locatie hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts of een arts uit het ziekenhuis. Vergoeding van deze zorg krijgt u via uw zorgverzekeraar. In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering staat bij welke aanvullende verzekering u recht hebt op een vergoeding. Ook kunt u met een indicatie van het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ) bij ons terecht. Heeft u al een indicatie op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) maar woont u nog thuis? Dan komt u soms ook in aanmerking voor terminale zorg op deze woonlocatie van Careaz. Onze consulenten vertellen u graag over de mogelijkheden.