Een aangenaam thuis

Bent u op zoek naar een nieuw thuis omdat u 24 uur per dag zorg nodig hebt? Careaz heeft in het oosten van de Achterhoek zes mooie locaties voor ouderenzorg. Hier kunt u, in de nabijheid van familie en vrienden, aangenaam wonen met zorg op maat. Samen met u en uw naaste familie bespreken we uw persoonlijke wensen. Wat vindt u fijn? Wat bent u gewend? Wij helpen u graag een woonomgeving te kiezen die bij u past.

Ouderenzorg op maat

Als u bij Careaz woont, dan leeft u zoveel mogelijk het leven dat u voorheen gewend was. Uw familie, vrienden en/of buren blijven actief betrokken bij uw leven. Onze medewerkers sluiten hierbij aan. U wordt ondersteund door verzorgenden, verpleegkundigen en behandelaren met veel kennis en expertise over ouderenzorg. Samen zetten we ons ervoor in om u aandachtvolle zorg op maat te bieden, zodat u zo gezond en plezierig mogelijk kunt leven en wonen.

Wat is de werkwijze van Careaz?

Om mensen zo lang mogelijk hun eigen leven te laten leiden, werken we volgens deze uitgangspunten als iemand verhuist naar een appartement van Careaz:

  • bewoners en mantelzorgers betrekken ons in hun leven (in plaats van andersom),
  • we zijn te gast in de woonomgeving van de bewoner,
  • we nemen niet over wat de bewoner of mantelzorger zelf kan doen,
  • we zoeken samen met de bewoner en hun naasten naar een oplossing voor dat wat overblijft.

Hoe ziet dat er in de praktijk uit?

Benieuwd hoe Careaz deze werkwijze vormgeeft? Bekijk dan deze korte video’s over het moment waarop verhuizen naar een appartement van Careaz wordt besproken en over leven en wonen bij Careaz.