Zo kunt u zich aanmelden

Voor wonen bij Careaz hebt u een indicatie nodig op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz). U kunt de indicatie zelf aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorginstellingen (CIZ). Uw huisarts of de consulent van Careaz kan u hierbij helpen. U kunt ook hulp vragen van een onafhankelijke cliëntondersteuner van Menzis Zorgkantoor. Op de website van Menzis Zorgkantoor vindt u contactgegevens van onafhankelijke cliëntondersteuners.

Kosten

Met een indicatie krijgt u de meeste kosten vergoed. U betaalt echter altijd een eigen bijdrage. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Op de website van het CAK kunt u uitrekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is. Het CAK int de eigen bijdrage namens de gemeenten en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Wachttijd voor een woning

Als u een indicatie hebt doen we er alles aan om u zo snel mogelijk een woonruimte op de locatie van uw keuze aan te bieden. Het kan zijn dat er een wachtlijst is. Dit betekent dat u mogelijk niet meteen kunt verhuizen. De consulenten van Careaz informeren u graag over de actuele wachttijden en wachtlijsten. Zij zijn tijdens kantooruren bereikbaar op 088 – 110 6000.

Careaz Dinxperlo 100920 Algemeen 332