Persoonlijke verzorging

Zoekt u hulp bij uw dagelijkse verzorging? Onze verzorgenden bieden u hulp en ondersteuning, zodat u zo veilig en comfortabel mogelijk kunt blijven wonen in uw eigen omgeving. De verzorgenden kunnen hulp bieden op ieder moment van de dag. Dat begint al bij het opstaan, douchen en aankleden. Zij kunnen u ook herinneren aan het innemen van uw medicatie, helpen bij incontinentie en ondersteunen bij cognitieve problemen zoals dementie. Ook in de laatste levensfase verzorgen zij u, zodat u zich zo prettig mogelijk voelt.

Zorg aan huis bij Careaz

Aanmelden en kosten

U kunt zonder verwijzing contact opnemen met de wijkverpleegkundige. De kosten voor persoonlijke verzorging worden vergoed uit uw zorgverzekering en er geldt geen eigen risico. Het is ook mogelijk om persoonlijke verzorging vanuit een indicatie Wet langdurige zorg (Wlz) of via uw persoonsgebonden budget (PGB) te financieren. In dat geval betaalt u wel een eigen bijdrage.

Aanmelden