Specialistische verpleegkundige zorg

In overleg met uw specialist of huisarts kunnen wij u thuis specialistische verpleegkundige zorg bieden. Hierbij kunt u onder andere denken aan het inbrengen van een katheter of maagsonde. Of aan het toedienen van medicatie en vocht via een infuus. Onze verpleegkundig specialisten zijn speciaal opgeleid om deze zorg te kunnen bieden. Het voordeel voor u is dat u thuis kunt herstellen na een ziekenhuisopname en de deur niet uit hoeft voor deze zorg.

Careaz Borculo 090920 Algemeen 375

Aanmelden en kosten

De wijkverpleegkundige bekijkt samen met uw huisarts of specialist welke zorg u nodig hebt en stelt uw indicatie vast. De kosten voor specialistische verpleegkundigzorg worden vergoed uit uw zorgverzekering en er geldt geen eigen risico. Het is ook mogelijk om specialistische verpleegkundig zorg vanuit een indicatie Wet langdurige zorg (Wlz) of via uw persoonsgebonden budget (PGB) te financieren. In dat geval betaalt u wel een eigen bijdrage.

Wilt u eerst meer informatie? Onze wijkverpleegkundigen staan u graag te woord. Zij zijn direct bereikbaar op telefoonnummer 0544 745 555.