Wijkverpleging

Hebt u thuis verpleging nodig, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname, ongeval of bij een chronische aandoening? Dan kunnen onze wijkverpleegkundigen u de juiste zorg bieden. Zij werken samen met uw huisarts en specialist in het ziekenhuis. U kunt de wijkverpleegkundige ook andere zorgvragen stellen, zoals over uw voeding, de belasting van uw mantelzorger of de inzet van (technische) hulpmiddelen. De wijkverpleegkundige kan u ook in contact brengen met een vrijwilliger, zodat u met wat extra hulp zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen.

Careaz Lichtenvoorde 040820 Arbeidsmarkt 197

Aanmelden en kosten

U kunt zonder verwijzing contact opnemen met de wijkverpleegkundige. De kosten voor wijkverpleging worden vergoed uit uw zorgverzekering en er geldt geen eigen risico. Het is ook mogelijk om wijkverpleging vanuit een indicatie Wet langdurige zorg (Wlz) of via uw persoonsgebonden budget (PGB) te financieren. In dat geval betaalt u wel een eigen bijdrage.

Wilt u eerst meer informatie? Onze wijkverpleegkundigen staan u graag te woord. Zij zijn direct bereikbaar via telefoonnummer 0544 745 555.