Samen onderweg naar morgen

Het aantal ouderen in Nederland neemt toe en mensen worden steeds ouder. Daardoor neemt de zorgvraag toe en wordt de zorg complexer. Het aantal mensen dat in de zorg werkt stijgt niet mee met het aantal mensen dat zorg nodig heeft. Er werken op dit moment 470.000 mensen in de verpleging, verzorging en thuiszorg. De komende 15 jaar gaat 30% van hen met pensioen (publieksrapportage van Actiz). De zorg moet daarom anders worden georganiseerd. Dat is al vaker gedaan, want de ontwikkeling in de ouderenzorg staat door de maatschappelijke veranderingen nooit stil.

De veranderende samenleving

Tegenwoordig willen we zoveel en zolang mogelijk zelfstandig en vitaal blijven leven en wonen. Dit vraagt in de eerste plaats iets van onszelf en van de mensen die dichtbij ons staan. Als zorg nodig is, dan ondersteunt Careaz hierbij op het juiste moment en op de juiste plek. We kijken hierbij goed naar mogelijkheden in plaats van beperkingen. Door anders te gaan werken, stimuleren we tegelijkertijd ouderen zelfstandigheid te behouden of terug te krijgen. Dat geeft zelfvertrouwen.

Hoe gaat de verandering bij Careaz?

Om mensen zo lang mogelijk hun eigen leven te laten leiden, werken we volgens deze drie uitgangspunten als er thuiszorg nodig is:

  • we nemen niet over wat de cliënt zelf kan doen,
  • we helpen de cliënt te (her)leren wat zij zelf niet meer kunnen,
  • we zoeken samen met de cliënt en hun naasten naar een oplossing voor wat overblijft.

Onze thuiszorgmedewerkers focussen zich op de zorgtaken die overblijven. Iemand krijgt van ons alleen ondersteuning die écht nodig is. We werken hierbij nauw samen met andere zorgprofessionals en zetten waar nodig hulpmiddelen, zorgtechnologie en andere innovaties in.

Als iemand toch gaat verhuizen

Als het samen met mantelzorgers en de thuiszorg niet meer lukt om verantwoord te blijven wonen, dan is verhuizen naar een veilige woonomgeving de volgende stap. Op een woonlocatie van Careaz werken we vanuit de volgende drie uitgangspunten:

  • bewoners en mantelzorgers betrekken ons in hun leven (in plaats van andersom),
  • we zijn te gast in de woonomgeving van de bewoner,
  • we nemen niet over wat bewoners of mantelzorgers zelf kunnen.

We streven ernaar om de leefwijze zoals iemand gewend was te behouden. Dus douchen op een moment dat iemand dit fijn vindt of niet meer standaard tussen de middag warm eten, als diegene gewend is om dit ’s avonds te doen. Maar het betekent bijvoorbeeld ook: zelf een afspraak voor de kapper maken, hulpmiddelen, zoals een rolstoel, zelf schoonmaken en lichte zorghandelingen zelf blijven doen. Wanneer iemand hier zelf niet toe in staat is, bieden naasten de benodigde hulp. Het eigen sociale netwerk ondersteunt zoveel mogelijk in het behoud van eigen regie en leefwijze. De zorgmedewerkers van de woonlocatie focussen zich op de zorgtaken die overblijven. In onderstaande korte video’s ziet u hoe we dit in de praktijk vormgeven.

Kwaliteit van leven en werken blijft behouden

De zorg op deze nieuwe manier organiseren, levert ook wat op. Ondanks hun beperkingen, behouden of herwinnen ouderen zelfvertrouwen en ervaren kwaliteit van leven, omdat zij zo lang mogelijk zelfredzaam zijn. Daarnaast kunnen zorgmedewerkers meer mensen de benodigde ondersteuning blijven geven en hun waardevolle werk met voldoening blijven doen. De zorg voor hen die niet zonder kunnen, blijft op deze manier beschikbaar en betaalbaar. Nu en in de toekomst.

Het is voor iedereen wennen

Of we willen of niet, we gaan met elkaar anders naar zorg en ondersteuning kijken en dat is wennen voor iedereen. Voor ouderen en mantelzorgers, omdat zij tot nu toe gewend zijn dat de inzet van thuiszorg of wonen op een zorglocatie betekent dat veel van hen wordt overgenomen. En voor onze medewerkers (die vaak hun werk al lange tijd doen), omdat zij een nieuwe manier van werken moeten aanleren. Die verandering vraagt van ons allemaal aandacht en goede communicatie. We gaan het samen doen!

Praat vandaag over morgen

Om de ouderenzorg toekomstbestendig te houden, is het belangrijk dat iedereen in Nederland, ook in de Achterhoek, zich voorbereidt op het ouder worden. Hoe denkt u over ouder worden? Waar wilt u wonen als u ouder bent en op wie kunt u terugvallen? Dit geldt andersom ook. Op welke manier kunt u ondersteunen, zodat uw naaste zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven? Kortom, ga eens met elkaar het gesprek aan en leg dit vast. Dat geeft rust en zekerheid.

Kijk voor tips op: www.achterhoekbank.nl